sobota 6. července 2013

Lekce 3: Budoucí čas sloves, přechodná slovesa

Minule jsme se naučili skloňovat podstatná jména, tak to teď využijeme. Řekneme si něco o takzvaných přechodných slovesech (říká se jim také slovesa tranzitivní). Jako přechodná označujeme ta slovesa, která u sebe mají předmět a nedávala by bez něj příliš smysl. Například sloveso addrivat = zabít. Ale zabít koho? Pokud řekneme prostě "Anha addrivak." , tedy "Já zabíjím.", nic moc se z toho nedovíme.
Abychom se dověděli, koho zabíjím, potřebujeme u slovesa předmět. Abychom si uvědomili, kde bude ve větě stát předmět, vraťme se na začátek 1. lekce. Stále platí pravidlo SVO (subject verb object), předmět tedy bude za slovesem.
 V dothračtině dále ve většině případů platí, že předmět slovesa je ve tvaru akuzativu. Dejme tomu, že chceme říct "Zabíjím khala." Budeme tedy potřebovat slovo "khal" v akuzativu,  (jak utvořit akuzativ viz 2. lekce)  tzn. "khales". Celá věta tedy bude znít:

"Anha addrivak khales."

Obdobně bude vypadat třeba věta "Drogo jí králíka". (zde je potřeba dávat pozor na to, že králík je navzdory očekávání neživotný)

"Drogo addakha mawizze."Další užitečná gramatika, která značně rozšíří naše možnosti, je budoucí čas sloves. Z minule už známe budoucí čas nominálních vět, teď se naučíme budoucnost vět slovesných; využijeme u toho časování sloves v přítomnosti. Jak tedy utvoříme budoucí čas slovesa?

Překvapivě jednoduše, prostě vezmete tvar přítomného času pro danou osobu a číslo, a přidáte předponu: pro slovesa začínající souhláskou přidáte předponu a-, pro ta začínající samohláskou přidáte v-. Tedy například když chceme říct "Já budu mluvit." Přítomný tvar by byl "Anha astak." Přidáme předponu v-, a vznikne
"Anha vastak." = "Já budu mluvit"

Jiný příklad, tentokrát pro sloveso začínající souhláskou, třeba "" Rakharo pojede." Přítomnost: "Rakharo dothrae.", přidáme a-, vznikne:

"Rakharo adothrae."


U sloves, která začínají na souhlásku je potřeba být opatrný při tvorbě záporu. Místo předpony a- se bude přidávat o-. Kromě toho stále platí, že koncovky v záporu musí být stejné, jako v záporu přítomného času. "Rakharo nepojede." by se tedy řeklo 

"Rakharo vos odothrao." 

A můžeme si to zkusit zkombinovat s budoucím časem, třeba "Drogo zabije khala Oga a khalakku Foga."

"Drogo adrivolae khales Ogo ma khalakkaes Fogo."

Pro dnešek vše, příště si dáme zájmena a přídavná jména.
2 komentáře:

  1. nemělo by to sloveso u poslední příkladové věty na tu kombinaci být ,,Drogo vaddriva....., protože to adrivolae je od slovesa drivolat - zemřít, nebo se pletu? :)

    OdpovědětVymazat
  2. ano mělo, špatně tvar, samozřejmě od addrivat - tedy vaddrivae, předpona plus koncovka třetí osoby

    OdpovědětVymazat