středa 21. srpna 2013

Lekce 9: Slovesné třídy - allativová skupina

Allativová skupina


Recipienčni třída
pády: allativ
význam: příjem, přijmutí
Slovesa v recipienční třídě mají předmět vždycky v allativu, v žádném jiném pádě. Většinou to jsou slovesa, která vyjadřují dávání něčeho někomu. V češtině by člověk řekl dávat něco "někomu," tedy dativ, třetí pád, jehož funkci v dothračtině plní allativ. Tedy jediné, co je u této třídy potřeba si zapamatovat je, že existují určítá slovesa, která prostě mají předmět v allativu.
Jsou to:


 • azhat - "dát"
 • chomat - "respektovat"
 • assilat - "dávat znameí, signalizovat"
 • davralat - "být někomu užitečný"
 • emat - "usmívat se na, cenit si"


 • Irresultativní třída
  pády: akuzativ-allativ
  význam: akce s nejasným výsledkem
  Sem patří většinou slovesa, vyjadřují nějakou násilnou akci (kopnout, bodnout). Rozdíl mezi pády předmětu je následující: Je-li to čtvrtý pád, např. "Anha vinde ifakes" = "bodnul jsem cizince," znamená to, že akce vyjádřená slovesem se povedla a zasáhla cíl, čili že ten cizinec byl opravdu bodnut. Pokud bude ale předmět v allativu, "Anha vinde ifakaan," znamená to jen, že akce směřovala na cíl, ale nemusela ho nutně zasáhnout. (Cizinec se mohl uhnout, mohl jsem ho minout) To v této větě není řečeno. Překlad by tedy mohl znít asi jako "bodnul jsem po cizinci."

  Další slovesa, která patří do této třídy jsou:
 • lojat - "udeřit"
 • vindelat - "bodnout"
 • fakat - "kopnout"
 • fatat - "dát facku"
 • fatilat - "urazit" (tady nedává moc smysl, jak by mohla urážka nezasáhnout cíl, myslí se tím, že urážka byla řečena potichu a cíl ji možná neslyšel)
 • frakhat - "dotknout se"
 • sikhtelat - "plivnout"
 • úterý 20. srpna 2013

  8 Lekce - Slovesné třídy: Genitivní skupina

  Slovesné třídy

  Dnes si rozšíříme znalosti o tranzitivních neboli přechodných slovesech. Vrátíme se k problému, na který jsme narazili při skloňování podstatných jmen ve druhé lekci; totiž že některá slovesa mohou někdy mít předmět v jiném pádě než v akuzativu. Dnes si řekneme která slovesa to jsou, kdy mají předmět v jiném pádě, ve kterém a proč.

  Tranzitivní slovesa, která nemají předmět jen v akuzativu, se v dothračtině dělí do tří skupin, podle toho, v jakém pádě mohou mít předmět. Jsou to skupiny genitivová, allativová a ablativová. Každá z těchto skupin se dále dělí na třídy podle toho, jaký význam v nich daný pád má.

  Je to proto, že některá slovesa znamenají jednu věc, mají-li předmět v akuzativu a jinou, mají-li ho v genitivu. Změna pádu předmětu tedy posouvá význam těchto sloves. Protože slovesných tříd je hodně, budeme si je přidávat postupně a dnes se zaměříme jen na genitivovou skupinu.

  Genitivová skupina


  Třída "vedle někoho"
  Pády: genitiv
  Význam: pohyb souběžně s někým
  Do této třídy spadají slovesa, které jsou obvykle nepřechodná a vyjadřují pohyb: dothralat, lanat,  elat. U takových sloves člověk předmět moc neočekává, nicméně je to možné. Funguje to tak, že pokud za sloveso této třídy připojíte předmět v genitivu, bude to znamenat, že činnost vyjádřená slovesem se odehrává vedle osoby/věci vyjádřené předmětem. Čeština by tuhle skutečnost vyjádřila předložkou. Takže například pokud "Anha adothrae" = "Já pojedu," pak "Anha adothrae khali" = "pojedu vedle khala"
  Slovesa, která spadají do této třídy jsou
  Slovesa, která spadají do této třídy jsou:
  • lanat - "běžet"
  • dothralat - "jet"
  • anat - "klusat (člověk)"
  • ifat - "kráčet, jít pěšky"
  • elat - "jít"
  • chetirat - "jet klusem"
  • karlinat - "jet tryskem"

  Topikální třída
  Pády: akuzativ-genitiv
  Význam: téma - "o někom"
  Topikální třída obsahuje slovesa, která nějakým způsobem vyjadřují předání nebo přijetí informace, komunikaci, tedy třeba ptát se, slyšet, apod. Tato slovesa mají běžně předmět v akuzativu. Pokud za sebou mají předmět v genitivu, je předmět tématem činnosti, kterou vyjadřuje sloveso. Kupříkladu u slovesa charat = slyšet. Věta "Rakh char nayat." znamená "Chlapec slyšel dívku." Předmět je v akuzativu, chlapec slyšel dívku, která tam opravdu je a něco říká, je tedy předmětem činnosti (slyšení). Kdežto "Rakh char nayati."
  = "Chlapec slyšel o dívce," tedy se doslechl nějakou informaci o ní odjinud, dívka je tedy tématem toho, co chlapec slyší. U sloves této třídy je někdy obtížné, uvědomit si, co jejich posunutý význam znamená, řekneme si to tedy konkrétně.

  Slovesa, která spadají do této třídy jsou:
  • charat - "slyšet" V akuzativu slyšet koho nebo co, v genitivu slyšet, doslechnout se o někom/něčem
  • qafat - "ptát se" V akuzativu ptát se koho, v genitivu ptát se na koho/ na co
  • tihat - "vidět, dívat se" V akuzativu vidět něco, v genitivu dohlížet, dívat se na někoho/ něco
  • astolat - "mluvit" Obvykle předmět nemá, s předmětem v genitivu znamená mluvit o něčem/někom
  • astilat - "vtipkovat" Obvykle předmět nemá, s předmětem v genitivu znamená vtipkovat o něčem/někom
  • donat - "křičet" předmět v akuzativu znamená křičet co (např. urážky), v genitivu pokřikovat o někom, nebo předmět nemusí mít vůbec

  To by pro dnešek stačilo, příště se soustředíme na allativovou skupinu, do níž patří třída recipienční a irresultativní.


  pondělí 19. srpna 2013

  Slovník

  Dothracký slovník
  Tento slovník by nebylo možné dát dohromady bez neocenitelné práce Ingsveho a Hrakkara z http://forum.dothraki.org/ , kteří ho sestavili. Na mě zbyl jen skromný úkol jeho překladu do češtiny. Doufám, že vám bude užitečný a usnadní vám ovládnutí dothračtiny. Originál naleznete na http://docs.dothraki.org/Dothraki.pdf .
  Pokud by vám cokoliv nebylo jasné, obraťte se na mě pomocí e-mailu jiri.kylberger@gmail.com nebo facebooku Štěpán Kylberger.

  (doporučoval bych stáhnout do wordu)
  Použité skratky: a) slov. = sloveso s nejasnou, nebo oběma přechodnostmi
   b)  sl. nepř. = nepřechodné sloveso
   c) sl. Přech. = přechodné sloveso
  d) příd. = Přídavné jméno
  e) přísl. = Příslovce
  f) předl. = předložka


  Výslovnost:
  A: jako v češtině                              H: jako v češtině                              M: jako v češtině
  CH: jako č                                           I: jako v češtině                                               N: jako v češtině
  D: předopatrové                             J: „dž“ jako v džus                           O: něco mezi „o“ a „ou“
  E: jako v češtině                              K: s přídechem                                                Q: asi jako „kch“
  F: jako v češtině                              KH: jako ch                                           S: jako v češtině
  G: jako v češtině                             L: jako v češtině                                              SH: jako „š“
  T: s přídechem TH jako v angličtině, this
  V: jako v češtině W: jako v angličtině, will Y: jako „j“
  Z: jako v češtině ZH: jako „ž“
  R: trilkované na začátku, pokud následuje samohláska, na konci a pokud je zdvojené. Jinde jako v češtině.  A
  acchakat: DP sl. přech. umlčet
  achra: DP příd. smradlavý
  achrakh: DP podst. než. smrad
  achralat: DP slov. zapáchat, smrdět
  adakhat: DP slov.jíst
  adakhilat: DP slov.hodovat, krmit se
  addakhat: DP sl. přech. krmit
  addo ajjalani: DP podst. půlnoc
  addothralat: DP sl. přech. Převážet, eskortovat někoho
  addrekat: DP sl. přech. Prolít, rozlít
  addrivat: DP sl. přech. zabít (úmyslnně)
  ador: DP podst. než. židle
  adra: DP podst. živ. želva
  aena: DP podst. ráno
  afazh: DP příd. horký
  afazhi: DP příd. teplý
  affa: DP citosl. Dělat pšššt, pštít
  affazhat: DP sl. přech. Zahřát, ohřát
  affazolat: DP sl. přech. přemístit
  affesat: DP sl. přech. Svědit někoho
  affin: DP přísl. Kdy, když
  affisat: DP sl. přech. Vyčistit, umýt
  afis: DP podst.moucha
  aggendat: DP sl. přech. Trhat, drásat
  ahesh: DP podst. než. sníh
  aheshke: DP podst. než. zima
  ahhaqat: DP sl. přech. frustrovat
  ahhasat: DP sl. přech. naostřit
  ahhaz: DP přísl. Pak, potom (v blízké nebo bezprostřední budoucnosti)
  ai: M citosl. Ano,  výraz uposlechnutí
  ajjalan: DP přísl. Dnes v noci
  ajjin: DP přísl. teď
  akat: DP číslovka dva
  akatak: DP podst. živ. druhý (pořadová číslovka, pojí se s genitivem )
  akataki: příd. Druhý (přídavné jméno)
  akatken: DP číslovka Dvě stě
  akatthi: DP číslovka dvanáct
  akka: DP přísl. také, taktéž, i,
  reakkate: DP přísl. Právě tak, stejným způsobem
  akkelenak: DP podst. živ.vůdce
  akkelenat: DP slov.rozhodovat, soudit
  akko!: DP citosl. Vztyk, vstávat! (zkrácený tvar akkovaras, povel pro zvířata)
  akkovarat: DP slov.postavit (se)
  ale: [❛❧✑❡] DP příd. nějaký
  alegra: DP podst. než. kachna
  alikh: DP podst. než. více
  allayafat: DP sl. přech. potěšit
  alle: DP přísl. dále
  alloshat: DP sl. přech. Zaručit, přislíbit
  ammasat: DP slov.ozdobit
  ammattelat: DP slov.omezovat někoho
  ammemat: DP slov. hrát na hudební nástroj
  ammenat: DP sl. přech. vyprázdnit
  ammithrat: DP sl. přech. odpočívat
  anat (1): DP slov.klusat (člověk)
  anat (2): DP sl. přech. s genitivem, klusat vedle někoho/nečeho
  anha: DP podst. Já
  anna: DP podst. mě
  annakhat: DP slov.zastavit někoho/něco
  annakholat: DP sl. přech. ukončit
  anneseDP podst. než. oznámení
  annevalat: DP sl. přech. nechat na pokoji
  anni: DP ppodst. můj
  annithat: DP slov.způsobovat bolest
  annithilat: DP slov.povzbuzovat
  ao (1): DP příd. hluboký
  ao (2): DP přísl. hluboký (o barvě)
  aqqisat: DP sl. přech. držet si blízko
  arakh: M,DP podst. než. Zahnutý meč, arak
  aranat: DP sl. přech. upustit něco
  aranikh: DP podst. než. Námět, téma, předmět
  arannat: DP slov.být zanedbáván
  aresak: DP podst. živ. zbabělec
  arraggat: DP slov.dusit se
  arranat: DP sl. přech. zahanbit, přimět k milosrdenství
  arrane: DP podst. veřejné svlékání
  arrek: DP přísl. pak (ve vzdálenější budoucnosti) cf. ahhaz
  arrissat: DP slov.opravit
  arrokhat: DP sl. přech. vyděsti
  arthasat: DP slov. spadnout
  arthasolat: DP slov.padat
  asavva: DP podst. živ. Nebe, obloha
  ase: DP podst. než. Slovo, rozkaz
  asfavirzeth: DP podst. než. brusinka
  ashefa: DP podst. živ. řeka
  asqoyi: DP podst. než. Přísaha, příslib
  assamvat: DP sl. přech. zlomit něco
  asshekh (1): DP přísl. dnes
  asshekh (2): DP podst. než. dnešek
  asshekh (3): DP podst. živ. den
  asshekhqoyi: DP podst. než. narozeniny
  asshie: DP podst. představení (od představit)
  asshilat: DP slov.představit, uvést
  assikhqoyi: DP podst. než. Znamení
  assikhqoyisir: DP podst. živ. proroctví
  assilat (1): DP slov.signalizovat
  assilat (2): DP sl. přech. porazit
  assilat (3): DP sl. přech. s ablativem, dávat někomu znamení
  assokh: DP podst. než. Zpráva, instrukce
  assolat: DP slov.velet
  astat: DP slov.říct
  astilat (1): DP slov.vtipkovat
  astilat (2): DP sl. přech. s genitivem, vtipkovat o něčem
  asto: DP podst. rčení, modlitba
  astolat (1): DP slov.mluvit
  astolat (2): DP sl. přech. s genitivem, mluvit o čem
  at: DP číslovka Jedna, jeden
  atak: DP podst. živ. první (pořadová číslovka, s genitivem)
  ataki: DP příd. first
  ath: DP příd. suchý
  athaddrivar: DP podst. než. osudovost
  athahhaqar: DP podst. než. frustrace
  athaozar: DP podst. než. Hloubka, hlubina
  athasar: DP podst. živ. pustina
  athastokhdeveshizar: DP podst. než. neslmysl
  athayozar: DP podst. než. čekání
  athchilar: DP podst. než. Hranice možností, extrém
  athchomar: DP podst. než. Respekt, váženost
  athchomar chomakea: DP fráze; respekt těm, kdo respektují (pozdrav pro skupinu lidí)
  athdarinar:  DP podst. než. Chabost, zchromlost
  athdavrazar: DP podst. než. Užitečnost (může také znamenat „Výborně, výtečně!“)
  athdikar: DP podst. než. rychlost
  athdisizar: DP podst. než. Pohodlí, prostota
  athdrivar: DP podst. než. smrt
  athdrivar shekhi: DP podst. než. Západ slunce
  athdrivarido: DP podst. než. Noční můra
  athessazar: DP podst. než. Vrátit se
  athezar: DP podst. než. odchod
  athezhirar: DP podst. než. tanec
  athfiezar: DP podst. než. láska (mezi přáteli nebo sourozenci)
  athgoshar: DP podst. než. jistota
  athhilezar: DP podst. než. sex
  athijezar: DP podst. než. Sex, když ona je nahoře
  athjahakar: DP podst. než. Pýcha, zručnost v boji
  athjerizar: DP podst. než. diskuze
  athjilar: DP podst. než. správnost („Správně, dobře!“)
  athkemar: DP podst. než. svatba
  athlanar: DP podst. než. běh
  athlaqar: DP podst. než. Vytí, výkřiky
  athmanimvenar: DP podst. než. napětí
  athmithrar: DP podst. než. odpočinek
  athmovezar: podst. než. magie
  athniqar: DP podst. než. strnulost
  athnithar: DP podst. než. bolest
  athnithmenar: DP podst. než. bezbolestnost
  athohharar: DP podst. než. Kolaps, porážka
  atholat: DP slov.vysušit, usušit
  athostar: DP podst. než. zuřivost
  athrokhar: DP podst. než. strach
  athtihar: DP podst. než. Zrak, pohled
  athvezhvenar: DP podst. než. Velkolepost („Výborně, skvělě!“)
  athvilajerar: DP podst. než. válka
  athvillar: DP podst. než. moudrost (získaná ze zážitků nebo učení)
  athyolar: DP podst. než. narození
  athzalar: DP podst. než.naděje
  athzhikhar: DP podst. než. nemoc
  athzhilar: DP podst. než. Láska (romantická nebo sexuální)
  athzhokwazar: DP podst. než. Rozměry, velikost
  athzhowakar: DP podst. než. nebezpečí
  ato: DP podst. než. Někdo, něco
  atte: DP přísl. zaprvé
  atthar: DP podst. než. Povinnost, služba
  atthasat: DP slov.shodit, porazit, zničit (urážlivé)
  atthdrivar shekhi: DP podst. než. Západ slunce
  atthi: DP číslovka jedenáct
  atthirar: DP podst. než. život
  atthirarido: DP podst. než.sen
  attihat: DP sl. přech. Ukázat, předvést
  ave: DP podst. živ. otec
  avvemolat: DP slov.přinutit pokleknout
  avvirsalat: DP sl. Přech. Spálit něco
  avvitisherat: DP sl. přech. vypěstovat
  avvos: DP přísl. nikdy
  awazak: DP podst. živ. křikloun
  awazat: DP slov.křičet
  ayena: DP podst. než. Zvon, zvoneček, rolnička
  ayolat: DP sl. nepř. čekat
  ayyey: DP přísl. vždy
  az: DP podst. čepel, ostří
  azhasavva: DP podst. než. požehnání
  azhat: DP sl. přech. dát (něco někomu), příjemce v allativu
  azho:  DP podst. než. dar
  azzafrok: DP podst. živ. otrokář
  azzafrolat: DP sl. přech. zotročit
  azzisat: DP sl. přech. Zranit, ublížit
  azzohat: DP sl. přech. Sundat, sklonit
  C
  chaf: DP podst. živ. vítr
  chafak: DP podst. živ. Žoldák, zrádce, kam-vítr-tam-plášť
  chafka: DP podst. než. podzim
  chak: DP příd. tichý
  chakat (1): DP číslovka dvacet
  chakat (2): DP sl. nepř. Být tiše
  charat (1): DP sl. přech. slyšet
  charat (2): DP sl. přech. s ablativem, slýchat něco
  charat (3): DP sl. přech. s genitivem, slyšet o někom
  chare: DP podst. než. ucho
  charolat: DP slov. poslouchat
  che: DP det. nebo
  chek: DP přísl. dobře
  chelsian: DP podst. živ. kobylka (hmyz)
  cheno:  DP podst. než. játra
  chetira: DP podst. než. Vzdálenost, asi půl míle
  chetirat (1): DP slov.jet klusem
  chetirat (2): DP sl. přech. s genitivem, klusat vedle někoho (kůň)
  cheyao: DP podst. živ. Tmavý hnědík
  cheyaoven: DP příd. Mající tmavohnědou kůži
  chifekh: DP číslovka sedmdesát
  chifti: DP podst. živ. cvrček
  chiftik: DP podst. živ. Cvrččí člověk (urážka)
  chiftikh: DP podst. než. Slabý úder mečem
  chilat: DP slov.lehnout si
  chilay: DP příd. Ležící, hovící si
  chimek: DP číslovka padesát
  chiori: DP podst. živ. Žena
  chiorikem: DP podst. než. manželka
  chiqazat: DP číslovkadevadesát
  chir: DP pom. slov.téměř, skoro
  chisen: DP číslovka třicet
  chitor: DP číslovka čtyřicet
  chiva: DP podst. než. roh
  chizhinda: DP číslovka šedesát
  chomak: DP podst. živ. Ten, kdo je uctivý (urážlivé, když to říká dothrak dothrakovi)
  chomat (1):  DP slov.být uctivý
  chomat (2): DP sl. přech. s allativem, respektovat
  chomokh: DP podst. než. čest
  chongat: DP slov.být tvrdý
  chongolat: DP slov.ztvrdit, zpevnit
  choo: DP podst. živ. pišťucha, malý zajícovitý tvor
  chori: DP číslovka osmdesát
  chorkat: DP slov.válet
  chosh: DP příd. četstvý
  chot: DP podst. než.řepa
  chotteya: DP podst. než. Řepná pasta
  choyo: DP podst. než. Řiť, prdel
  D
  daeni: DP podst. než. list
  dahaan: DP příd. zelený
  dahana: DP podst. než. Druh trávy
  daki: DP podst. než. Granátové jablko
  dalen: DP číslovka tisíc
  dalfe: DP podst. než. Kráva, hovězí
  dan: DP podst. než. Brod řeky, drahokam
  dana: DP podst. než. mýtina
  darif: DP podst. než. sedlo
  darin: DP příd. kulhavý
  dave (1): DP podst. živ. Keř rozmarýnu
  dave (2): DP příd. vonný
  davra: DP příd. Dobrý, užitečný
  davrakh: DP podst. než. Užitečná věc
  davralat (1): DP sl. nepř. Být užitečný
  davralat (2): DP sl. přech. s allativem, být užitečný někomu
  davveya: DP podst. než. rozmarýn
  dech: DP podst. než. tvář
  dei (1): DP příd. mělký
  dei (2): DP přísl. světlý
  devesh: DP podst. než. mlha
  devolat: DP sl. přech. umět, být shcopen
  diaf: DP podst. než. lebka
  dik: DP příd. reychlý
  dili: DP podst. než. Záblesk, jiskra
  dirgat: DP slov.přemýšlet
  dirge:  DP podst. než. Myšlenka, nápad
  dis: DP příd. Prostý, jednoduchý
  dishah: DP podst. než. kůra
  disisse: DP příd. Velmi jednoduchý
  disse: DP přísl. Jen, pouze
  diwe: DP příd. vlhký
  diwelat: DP sl. nepř. Být vlhký
  dogat (1): DP sl. nepř. trpět
  dogat (2): DP sl. přech. s ablativem, trpět čím
  donat (1): DP slov.řvát
  donat (2): DP sl. přech. s genitivem, řvát o někom
  dorvi: DP podst. než. koza
  dorvof: DP podst. než. kozorožec
  dosh: DP podst. rada
  dothrak: DP podst. živ. jezdec
  dothrakh: DP podst. než. jízda
  dothrakhqoyi: DP podst. než. Pokrevní jezdec
  dothralat (1): DP slov.jet (na koni)
  dothralat (2): DP sl. přech. s genitivem., jet vedle někoho
  dothralat (3): DP slov.mít erekci
  dozgikh: DP podst. než. Zvířecí mršina
  dozgo: DP ni, podst. živ. nepřítel (životné, mluvíme-li o někomm konkrétním)
  dozgosor: DP podst. živ. Nepřátelská horda, slangově i vlastní khalassar
  drane: DP podst. živ. Matka, která kojí
  dranekh: DP podst. než. Mateřské mléko (lidské)
  drekat: DP sl. nepř. Vylít se
  drekolat: DP sl. přech. převrhnout a vylít
  driv: DP příd. mrtvý
  drivat: DP sl. nepř. Být mrtvý
  drivolat (1): DP sl. nepř. zemřít
  drivolat (2): DP sl. přech. s ablativem, zemřít na něco
  drogat: DP sl. přech. hnát (zvířata)
  drogikh: DP podst. než. stádo
  drozhat: DP sl. přech. zabít, usmrtit (věcmi, zvířaty, neúmyslnně)
  edavrasa: DP příd. Neužitečný, nekvalitní
  efat: DP slov.zmáčknout
  efe: DP podst. než. pouta
  efesalat: DP sl. přech. vykořenit, škrábat
  ei: DP det. Vše, každý
  ejakh: DP podst. než. břeh
  ejervalat: DP slov.odstranit
  ekhogaralat: DP slov.svléknout
  elain: DP podst. sperma, sémě
  elainat: DP slov.zasadit
  elat (1): DP slov.jít
  elat (2): DP sl. přech. s genitivem, jít vedle někoho
  eleisosakh: DP podst. než. Bod na cestě
  elme: DP podst. než. rameno
  elzat: DP v.odpovídat
  elzikh: DP podst. než. Reakce, odpověď
  emat (1): DP sl. nepř. Usmívat se
  emat (2): DP sl. přech.s allativem, Smát se na, cenit si
  eme: DP podst. než. úsměv
  emesh: DP podst. než. chechták
  emmalat: DP sl. přech.přimět vstoupit
  emmat: DP sl. přech. bavit
  emrakh:] DP podst. než. brána
  emralat: DP slov.vstoupit
  enossho: DP podst. než. mula
  enta: DP podst. dítě, kojenec
  eqorasalat: DP sl. přech. pustit se (čeho)
  erin: DP příd. Milý, laskavý
  erinak: DP podst. živ. Paní, laskavá osoba
  erinat: DP slov.být milý, laskavý
  ershe: DP příd. starý
  es:] DP příd. jemný
  esazhalat: DP slov.vzít si zpět
  esemrasakh: DP podst. než. východ
  esemrasalat: DP slov.odejít, opustit
  eshina: DP podst. ryba
  eshna: DP přísl. Jiný, ostatní
  esina: DP příd. odlišný
  esinakh: DP podst. než. Něco jiného
  esinalat: DP sl. nepř. Být odlišný, jiný
  esinasolat: DP sl. nepř. změnit
  esittesak: DP podst. živ. Chvastou, chlubil
  esittesalat: DP slov.chvástat se, přehánět
  essalat: DP sl. nepř. Vrátit se
  essheya: DP podst. než. Střecha, horní část, vršek
  eth: DP pom. slov.muset
  evat: DP sl. přech. začít něco dělat(pojí se se slovesem)
  eve: DP podst. ocas
  eveth: DP podst. než. voda
  evethiz:] DP podst. než. Jedovatá voda
  evolat: DP sl. nepř. začít
  evvat: DP sl. přech. začít něco
  ewe: DP podst. oliva
  ewekh: DP podst. než. olivový olej
  ewweya: DP podst. než. olivová jáma
  eyak: DPppodst. všichni
  eyel: DP podst. než. déšť
  eyelat: DP sl. přech. pohnout s něčím
  eyeli: DP příd. tečkovaný
  eyelilat: DP sl. nepř. Být tečkovaný
  eyelke: DP podst. než. jaro
  ezat: DP slov.najít
  ezhirat: DP sl. nepř. tančit
  ezhiray: DP příd. tančící
  ezok: DP podst. živ. žák
  ezolat: DP slov.učit se
  ezzolat: DP slov.vyučovat
  F
  fakat (1): DP sl. přech. kopnout
  fakat (2): DP sl. přech. s allativem, kopnout směrem na někoho
  fansa: DP podst. grošák, strakatý kůň
  faqqi: DP podst. živ. strnad
  fas: DP podst. mrak
  fasqoyi: DP podst. než. osut
  fatat (1): DP sl. přech. uhodit
  fatat (2): DP sl. přech. s allativem, Uhodit směrem k někomu
  fatilat (1): DP sl. přech. urážet
  fatilat (2): DP sl. přech. s allativem, křičet na někoho urážky
  fejat: DP slov.nenáidět
  fekh: DP číslovka sedm
  fekhak: DP podst. živ. sedmý (pořadová číslovka, pojí se s genitivem)
  fekhken: DP číslovka Sedm set
  fekhthi: DP číslovka sedmáct
  felde: DP podst. křídlo
  feldekh: DP podst. než. pírko
  fenat: DP sl. přech. připnout, připojit
  ferri: DP podst. než. konopí
  feshith: DP podst. strom
  feso: DP podst. než. mrkev
  fevelat (1): DP sl. nepř. žíznit
  fevelat (2): DP sl. přech. s ablativem, žíznit po něčem
  fichat: DP sl. přech. přinést, donést
  fiez: DP podst. lano
  fih: DP podst. než. kouř
  filkak: DP podst. živ. zbabělec
  filkat: DP sl. nepř. Pohybovat se jako housenka
  filki: DP podst. než. housenka
  filla: DP podst. než. Sušená švestka
  fin (1): DP ppodst. Kdo, který, jaký
  fin (2): DP ppodst. Ten, kdo (vztažné zájmeno)
  fini (1): DP ppodst. co
  fini (2): DP ppodst. To, co (vztažné zájmeno)
  finne: DP ppodst. kde
  fir: DP příd. kulatý
  fire: DP podst. než. prsten
  firesof: DP podst. než. rok
  firi: DP podst. míč
  firikh: DP podst. než. prstenec
  firikhnharen: DP podst. než. koruna
  fish: DP příd. chladný
  fitte: DP příd. krátký
  fitteya: DP podst. než. Nečekaná erekce
  flas: DP podst. než. Mastné oko na polévce
  flasikh: DP podst. než. aktualizace
  flech: DP příd. Matný, tupý
  fonak: DP podst. živ. lovec
  fonakasar: DP podst. živ. Skupina lovců
  fonas chek: DP fráze pro rozloučení, doslova „dobrý lov“
  fonat: DP slov.lovit
  fonolat: DP sl. přech. stopovat, hledat
  fotha: DP podst. než. hrdlo
  foz: DP příd. starý
  fozaki: DP podst. živ. stařešinové
  frakhat (1): DP sl. přech. dotknout se
  frakhat (2): DP sl. přech. s allativem, sáhnout po něčem
  frakholat: DP sl. přech. cítit
  fredri: DP podst. zvuk koňských kopit na hlíně
  fredrik: DP podst. živ. kecal
  fredrilat: DP sl. nepř. ujíždět
  G
  gachat: DP slov.vyřešit
  gache: DP podst. než. Místo, prostředí
  gadim: DP podst. než. plíce
  gaezo: DP podst. bratr
  gale: DP podst. vejce
  gamiz: DP podst. než. rýže
  ganat: DP slov.prohnout, naklonit se
  gango: DP podst. než. břicho
  gango awazat: DP slov.cítit se napjatě, rozrušeně
  gaoli: DP podst. střeva
  garfoth: DP podst. kořen
  garvolat (1): DP sl. nepř. Dostávat hlad
  garvolat (2): DP sl. přech. s ablativem. Hladovět po něčem
  gavat: DP podst. než. maso
  gendat: DP sl. nepř. Být roztrhnut
  gende (1): DP podst. roztržení
  gende (2): DP příd. roztrhaný
  gendolat: DP sl. nepř. Roztrhnout se
  gerat: DP sl. přech. s ablativem, postrádat
  gerikh: DP podst. než. nedostatek
  geve: DP podst. živ. krtek
  gezri: DP podst. živ. shad
  gezrikh: DP podst. než. Předstíraný úder mečem
  gidat: DP slov.tlačit
  gimi: DP podst. myš
  giz: DP podst. včela
  gizikh: DP podst. než. med
  gizikhven: DP příd. sladký
  glas: DP podst. cibule
  glen: DP podst. veš
  gomma: DP podst. ústa
  gorat: DP slov.najet do někoho, čárdžnout
  goshat: DP slov.být si jistý
  govak: DP podst. živ. Zmrd (urážka)
  govat: DP sl. přech. pářit se
  graddakh (1):] DP podst. než. Mrhat, odmítat
  graddakh (2): DP podst. zeď
  gwe: DP citosl. Jedem, jdeme, go atd.
  H
  h’: DP předl. elidovaná verze ha
  ha (1): DP předl. s ablativem, z
  ha (2):] DP předl. s allativem, pro
  hadaen: DP podst. než. jídlo
  hador: DP podst. závan větru
  haesh: M podst. než.zplozenec
  haf: DP příd. Jemný tichý
  haj: M příd. silný
  haje: DP příd. Pravý, vpravo (směr)
  hajekh: DP podst. než. Pravá strana
  haji (1): DP předl. s ablativem, kvůli
  haji (2): DP předl. Předložka pro cizí slova, která se neskloňují
  hajinaan: DP spojka. protože (následuje předpona me-)
  hajolat: DP slov.sílit, růst do síly
  hake: DP podst. živ. jméno
  hakelat: DP slov.pojmenovat
  hakeso: DP příd. slavný
  halah: DP podst. živ. květina
  halahi: DP podst. než. Kvetoucí strom
  hale: DP citosl. hej!
  hammi: DP podst. jak (velké chlupaté zvíře s rohy)
  hanna: DP podst. než. růže
  haqat: DP slov.být unavený
  haqe: DP příd. unavený
  haqeqqe: DP příd. vyčerpaný
  haqolat: DP slov.začínat být unavený
  has:] DP příd. ostrý
  hash (1): DP spojka. Pokud..tedy, jestliže.. pak
  hash (2): DP spojka. Zda-li, je pravda že (tázací slovo)
  hash yer ray nesi: DP fráze, věděl jsi to?
  hatif (1): DP podst. obličej
  hatif (2): DP předl. s genitivem, před kým/čím
  hatif (3): DP předl. s allativem, před koho/co
  hatif (4): DP předl. s ablativem, zpřed koho/čeho
  havazh: DP podst.moře
  havolat: DP slov.slabě se hýbat
  havzi: DP podst. kočka
  havziven: DP příd. líný
  haz (1): DP det. Tohle, to (ukazovací zájmeno)
  haz (2): ppodst. Tenhle, ten (ukazovací zájmeno, pro životná)
  hazi: DP ppodst. Tohle, to (ukazovací zájmeno, pro neživotná)
  hazze: DP přísl. tam
  heffof: DP podst. než. džbán
  hem: DP podst. než. srst
  heme: DP příd. chlupatý
  hemelat: DP slov.mít srst
  hemikh: DP podst. než. kožešina
  heshahat: DP sl. nepř. Jet na koni
  hesk: DP příd. jižní
  heske: DP podst. než. jih
  heth:] DP podst. než. Okraj, rty
  hethkat: DP slov.být připravený
  hethke DP příd. připravený
  hezhah: DP přísl. daleko
  hezhahat: DP slov.navigovat
  hilelat: DP sl. přech.hrabat, mít sex, ohnout někoho
  himat: DP sl. nepř. Chopit se, zaklínit se
  himo: DP podst. pěst, zaklíněná věc
  hiri!: DP citosl. pozor! (povel pro zvířata)
  hlaka: DP podst. než. rukavice
  hlizif: DP podst. živ. medvěd
  hlizifikh: DP podst. než. Divoký, silný úder mečem
  hlofa: DP podst. než. Zápěstí, kotník
  holat: DP slov.foukat
  hosh: DP citosl. hyjé!
  hoshor: DP příd. zlatý
  hoska: DP podst. tlama
  hoyalat: DP slov.zpívat
  hoyali: DP podst. než. Píse%n
  hrakkar: M podst. živ. Blíý lev
  hrakkarikh: DP podst. než. Rychlý, silný a přesný úder mečem
  hranna: M podst. než. Druh trávy, i travina obecně
  hrazef: DP podst. než. kůň
  hrazefeser: DP podst. živ. Stádo divokých koní, dopravní zácpa
  I
  iddelat: DP sl. přech. vítat, pozvat na drink
  idiro: DP podst. živ. sova
  idirolat: DP slov.náhle se otočit o 180 stupňů
  ido: DP příd. Dřevěný, falešný
  idrik: DP podst. živ. Vůdce skupiny lovců nebo vojska
  idrilat: DP sl. přech. vést
  ifak: DP podst. živ. cizinec
  ifat (1): DP sl. nepř. chodit
  ifat (2): DP sl. přech. s genitivem, jít vedle někoho
  ifeqevron: DP podst. druh lesního pavouka
  iffat: DP sl. přech. nechat někoho jít
  iffi: DP podst. vítězství
  igge: DP podst. kbelík
  ijelat: DP slov.polykat, mít sex s ní nahoře
  ikh: DP podst. než. popel
  ildat: DP slov.udeřit
  ildo: DP podst. než. Úder mečem
  ilek: DP podst. kůže
  imesh: DP příd. mladý
  imo: DP podst. než. opasek
  inavva: DP podst. sestra
  indelat: DP slov.pít
  inte: DP podst. než. brouk
  irge (1):] DP podst. záda
  irge (2): DP předl. s genitivem, po
  irge (3): DP předl. s allativem, za
  irge (4): DP předl. s ablativem, zpoza
  irra: DP podst. pstruh
  irvosa: DP podst. než. Vzdálenost, asi čtvrt míle
  irvosat: DP slov.cválat
  ish:] DP pom. slov.moci
  ishish: DP přísl. možná
  iste: DP příd. Vyzkoušený, prokázaný
  ita: DP příd. hřejivý
  ithkoil: DP příd. křehký
  ittelat: DP sl. přech. vyzkoušet, otestovat
  ivezh: DP příd. divoký
  ivezho: DP podst. bestie
  ivezholat: DP sl. nepř. Rozzuřit se
  ivisat: DP sl. nepř. Tavit se
  ivvisat: DP slov.roztavit něco
  iz: DP podst. jed
  izat: DP sl. nepř. Být jedovatý, otrávený
  izven: DP příd. zakázaný
  izzat: DP sl. přech. otrávit
  J
  jadat: DP slov.přijít
  jadilat: DP sl. přech. přicházet
  jadolat: DP slov.to dorazit
  jadro: DP podst. než. sup
  jahak: DP podst. živ. Cop, lví hříva, účes
  jahakmen: DP příd. Nemající, cop
  jalan: DP podst. živ. měsíc
  jalan qoyi: DP podst. úplněk nejblíž podzimní rovnodenosti
  jalanqoyi: DP podst. než. Zatmění měsíce
  janha: DP podst. deka
  janise: DP podst. živ. neteř
  jano: DP podst. než. pes
  jaqqa: DP podst. kat, někdo zodpovědný za něčí smrt
  jaqqa rhan: M podst. muži milosrdenství
  jasat: DP slov.smát se
  javrath:
  DP podst. otěže
  javrathat: DP sl. přech. držet na uzdě (široké užití)
  jazat: DP slov.blokovat
  jazo: DP podst. než. překážka
  jedda: DP podst. než. poník
  jela: DP podst. než. citrón
  jelaven: DP příd. hořký
  jelli: DP podst. než. sýr
  jerakasar: DP podst. živ. Cech obchodníků, obchodní společnost
  jerat: DP slov.obchodovat
  jerriya: DP podst. než. diskuze
  jervat: DP slov.uvěznit
  jesat: DP slov.táhnout
  jeser: DP podst. tržiště
  jesh: DP podst. než. led
  jesho: DP příd. zmrzlý
  jesholat: DP slov.mrznout
  jeshoy: DP příd. mrznoucí
  jeshven: DP příd. zledovatělý
  jezat: DP slov.zablokovat úder
  jif: DP pom. slov.měl by
  jil: DP příd. Pravý, právoplatný
  jilat: DP slov.být správný
  jim: DP příd.  západní
  jimma: DP podst. než. západ
  jin (1): DP det. tadyten
  jin (2): DP podst. živ. koza
  jin (3): DP ppodst. tadyto
  jini: DP ppodst. tohle
  jinne: DP přísl.tady
  jith: DP podst. živ. liška
  jiz: DP podst. živ. kuře
  jolinat: DP slov.vařit
  jolinikh: DP podst. než. Vařené jídlo
  jolino: DP podst. než. hrnec
  joma: DP podst. než. losos
  jon: DP příd. Zavřený, zapečetěný
  jorok: DP ni/podst. živ. Zrno, obilí
  K
  k’: DP předl. elidovaná verze ki
  kadat: DP slov.zajmout, zavřít do ohrady
  kade: DP podst. než. síť
  kadikh: DP podst. než. Zajaté, neochočené zvíře
  kafat: DP slov.rozdrtit
  kafe: DP podst. obtěžovat
  kaffat: DP slov.drtit
  kane: DP podst. živ. skřivan
  karlina: DP podst. než. míle
  karlina Valeri: DP podst. než.  Valyrijská mile, kilometer
  karlinat (1): DP slov.jet tryskem
  karlinat (2): DP sl. přech. s genitivem, jet tryskem vedle někoho
  karlinqoyi: DP podst. než. dost rychlý trysk na to, aby to zabilo koně, pokud to bude trvat déle
  kartat: DP sl. přech. táhnout oběma rukama
  kartolat: DP sl. přech. táhnout jinak než rukama
  kash: DP spojka., přísl. zatímco, když, během, tehdy
  kashat: DP slov.setrvávat
  kathjilari: DP přísl. právoplatně
  kathqoyi: DP podst. než. Zatížená síť
  kazga: DP příd. černý
  kelen: DP příd. Vzorovaný, uspořádaný
  kem: DP příd. Ženatý/vdaná
  kemak: DP podst. živ. choť
  kemat: DP sl. přech. sezdat, provdat
  kemik: DP podst. živ. spojenec
  kemis: DP podst. sušený fík
  kemisolat: DP sl. přech. uzavřít spojenectví (s předložou ma.)
  kemolat: DP slov.vzít si, oženit se (s předložkou ma)
  ken: DP číslovka sto
  kenak: DP číslovka stý
  kendra: DP podst. než. opál
  kerikh: DP podst. než. klacík
  kesselat: DP slov.nést
  kha: DP podst. živ. Osobní strážce
  khado: DP podst. živ. tělo
  khadokh: DP podst. než. mrtvola
  khal: M podst. živ. Vůdce dothracké hordy, král
  khalakka: M podst. živ. Khalův syn, princ
  khalakki: DP podst. živ. Khalova dcera, princezna
  khalasar: M podst. živ. horda
  khaleesi: M podst. živ. Khalova žena, královna
  khaleessiya: DP podst. než.služka
  khaor: DP podst. než. Pás, boky
  khas: M podst. živ. Zkratka pro khasar
  khasar: M podst. živ. Malá skupina strážců,pokrevních jezdců, generálů
  khefat: DP slov.kýchnout
  kher: DP podst. než. Maso, kůže zvířete
  kherikh: DP podst. než. Kůže (materiál)
  khewo: DP podst. než. červ
  khezhat: DP slov.být smutný
  khiro: DP podst. než. vlajka
  khizra: DP podst. než. močál
  khogar: DP podst. než.oblečení, šar
  khogari: DP podst. než. Bedna, truhla, sud
  khogorat: DP slov.oblékat
  ki (1): DP předl. s genitivem, kvůli, pro, kým (zdůraznění genitivního vztahu)
  ki (2): DP předl. Tedy, že (uvádí nepřímou řeč)
  kifindirgi: DP přísl. proč
  kifinosi: DP přísl. jak
  kijinosi: DP přísl. takhle, tím způsobem
  kim (1): DP podst. živ. Předek (osoba)
  kim (2): DP příd. původní
  kimikh: DP podst. než. datle
  kimisir: DP podst. živ. původ
  kirekhdirgi: DP přísl. relativní spojka, proč
  kirekosi: DP přísl. relativní spojka, jak
  kis: DP pom. slov.pokusit se
  kisha: DP podst. my
  ko: M podst. živ. Osobní strážce
  koala: DP ni-A. lék
  koalak: DP podst. živ. léčitel
  koalakeesi: DP podst. živ. léčitelka
  koalakhtihan: DP podst. než. Léčitel očí
  koalat: DP sl. nepř. Být nápomocný
  koge: DP podst. než. Nedostatek, nedokonalost, chyba
  kogmen: DP příd. bezchybný
  kohol: DP podst. než. luk
  kolat: DP slov.uzdravit, léčit
  kolver: DP podst. živ. orel
  kolverikh: DP podst. než. Přímý úder mečem
  kovarat: DP slov.stát
  krazaaj: DP podst. než. hora
  krista: DP podst. živ. Ženská příbuzná
  kristasof: DP podst. než.babička
  L
  lain: DP příd. Krásný (pro neživotná)
  lainat: DP sl. nepř. Být krásný (pro neživotná)
  lajak: DP podst. živ. Válečník, bojovník
  lajasar: DP podst. živ. armáda
  lajat: DP slov.bojovat
  lajilat: DP slov.cvičit, soutěžit, hrát (s předložkou ki)
  lakkhat: DP slov.žvýkat
  lame: DP podst. kobyla
  lamekh: DP podst. než. Kobylí mléko
  lamekh ohazho: DP podst. než. Kvašené kobylí mléko
  lanat (1): DP slov.běžet
  lanat (2): DP slov.s genitivem, běžet vedle někoho
  lanlekhi: DP podst. než. žranice
  lanqoyi: DP podst. než. Vražedná zuřivost, killing spree
  laqat: DP slov.plakat
  laqikh: DP podst. slzy
  lavakh: DP příd. hlasitý
  lavakhat: DP slov.být hlasitý
  layafat: DP sl. nepř. být šťastný
  laz (1): DP pom. slov. mohl
  laz (2): DP pom. slov.může
  lei (1): DP podst. živ. Duch, dospělý, jehož tělo nebylo spáleno
  lei (2): DP příd. ztracená
  lekh (1): DP podst. živ. řeč
  lekh (2): DP podst. než. jazyk
  lekhaan: DP podst. dostatek
  lekhi: DP podst. než. chuť
  lekhilat: DP slov.ochutnat
  lekhmove: DP podst. než. Umělá řeč, conlang
  lenta: DP podst. krk, tonek
  leqse: DP podst. neživ. krysa
  leshitat: DP slov.dýchat
  leshitof: DP podst. než. Časové období, asi 2 minuty
  lir: DP podst. než. tetování
  lirak: DP podst. živ. Člověk, který dělá tetování
  lirat: DP sl. přech. tetovat
  lirikh: DP podst. než. Obrázek nebo symbol na tetování
  lirisir: DP podst. než. tetování (nepravidelné množné číslo)
  lirisirazo: DP podst. než. Psaní čepelí
  liwalat: DP slov.uvázat
  lojat (1): DP sl. přech. zasáhnout
  lojat (2): DP sl. přech. s allativem, uhodit na někoho
  lommat: DP slov.koupat se
  loqam: DP podst. šíp
  lorat: DP slov.mrknout
  lorrat: DP slov.mrknout, bliknout
  loshak: DP podst. živ. stráž
  loshat: DP slov.nést (na voze, v pytli), obsahovat
  lost: DP příd. zklamaný
  lostat: DP slov.zklamat, přehlédnout
  loy (1): DP podst. než. louže
  loy (2): DP det. s genitivem, nějaké, trochu, kousek
  M
  m’ (1): DP předl. elidovaná verze ma
  m’ (2): DP elidovaná verze předpony me- a, uvádí část souvětí po podřadící spojce
  m’ach: DP citosl. ahoj (zkácená verze m’athchomaroon)
  m’ath: DP citosl. čau
  m’athchomaroon: DP fráze,s respektem, (pozdrav)
  ma (1): DP spojka. a
  ma (2): DP předl. s ablativem, s
  madat: DP slov.šít
  mae: DP ppodst. Jeho, její, ji
  maegi: M podst. než. Moudrá, čarodějnice
  mafo: DP podst. živ. kůzle
  mahrazh: DP podst. živ. muž
  mahrazhkem: DP podst. než. manžel
  mai: DP podst. živ. matka
  majin: DP spojka. A tedy, tak, potom
  manimven: DP příd. napjatý
  manin: DP podst. mladý hřebec
  marilat: DP slov.zkonstruovat
  marriya: DP ni-A. nástroj
  mas: DP podst. cenný
  mattek: DP podst. živ. Kulhavec (urážka)
  mattelat: DP slov.kulhat
  mawizzi: DP podst. než. králík
  me: DP ppodst. On, ona,ono
  me orzo!: DP fráze, je to past!
  mehas: DP podst.zájmená verze ha
  mek: DP číslovka pět
  mekak: DP podst. živ. pátý(pořadová číslovka, pojí se s genitivem)
  mekis: DP podst. Zájmenná verze předložky ki
  mekken: DP číslovka Pět set
  mekthi: DP číslovka patnáct
  mel: DP příd. Špatný, zlý
  melat: DP sl. nepř. Být zlý
  melikh: DP podst. než. příhoda
  melikheya: DP podst. než. Příjemcova polovina dohody (výplata, odměna)
  mem: DP podst. zvuk
  memas: DP ppodst. Zájmenná verze předložky ma
  memras: DP ppodst. Zájmenná verze předložky mra
  memziri: DP podst. než. Ptačí volání, pípnutí
  menat (1): DP sl. nepř. Být prázdný
  menat (2): DP sl. přech. s ablativem, být prázdný čeho (neobsahovat něco)
  mesat: DP sl. nepř. Být oteklý
  meshes: DP ppodst. Zájmenná verze předložky she
  mesilat: DP sl. nepř. Být těhotná
  mesina: DP podst. než. polévka
  meso: DP podst. sval
  mesolat: DP slov.otékat
  messhih: DP podst. plavý kůň
  messhihven: DP příd. Mající bledou kůži
  metorgas: DP ppodst. zájmenná verze předložky torga
  mevis: DP ppodst. zájmenná verze předložky vi
  mezahe: DP příd. sexy
  mezahhe: DP příd. Přitažlivý, hot
  mezhah: DP podst. coura
  mhar: M příd. bolavý
  mhari: DP podst. než. Bolest hlavy
  mihe: DP ni-B. trn
  mirges: DP ppodst. Zájmenná verze předložky irge
  mithrat: DP slov.odpočívat
  mithri: DP podst. odpočinek
  molethas: DP předl. zájmenná verze předložky oleth
  mori: podst. oni
  moska: DP podst. pytel
  moskat: DP slov.naložit
  movek: DP podst. živ. Černokněžník, kouzelník
  movekkhat: DP sl. přech. být zamýšlen, určen pro
  movelat: DP slov.udělat rukama, vytvořit
  mr’: DP předl. Elidovaná verze mra
  mra (1): DP předl. S nominativem, uvnitř
  mra (2): DP předl. s allativem, dovnitř do
  mra (3): DP předl. s ablativem, ven z
  mredi: DP podst. česnek
  N
  najah: DP příd. vítězný
  najahak: DP podst. živ. vítěz
  najahat: DP sl. nepř. Být vítěz
  najaheya: DP podst. než. Vítězství v bitvě
  nakhat: DP slov.zastavit
  nakho: DP podst. než. konec
  nakhok: DP příd. the poslední
  nakholat: DP sl. nepř. ukončit
  naqis: DP příd. malý
  naqisat: DP sl. nepř. Být malý
  navat: DP slov.močit
  navik: DP podst. živ. začátečník
  navilat: DP slov.uchcat si
  navvirzethay: DP příd. zahanbený
  nayat: DP podst. než. dívka
  neak: DP příd. dlouhý
  negwin: DP příd. kamenný
  nem: DP pom. slov.pasivní příčestí
  nemo: DP pom. slov.zvratné příčestí
  nerro: DP podst. než. hříbě
  nesat: DP slov.vědět
  nesikh: DP podst. než. informace
  nesolat: DP slov.učit se
  nevak:] DP podst. živ. host
  nevakh: DP podst. než. Místo na sezení
  nevalat: DP slov.sedět
  nevasolat: DP slov.usednout
  nhare: DP podst. živ. Lidská hlava
  nhizo: DP podst. živ. havran
  nhomi: DP podst. živ. fena
  nindi: DP podst. než. párek
  ninthqoyi: DP podst. než. jelito
  niqe: DP příd. strnulý
  niqikkheya: DP podst. než. orgasmus
  nirat (1): DP sl. nepř. Být plný
  nirat (2): DP sl. přech. s ablativem, být plný čeho
  nirrat: DP sl. přech. naplnit
  nith: DP příd. Bolestivý
  nithat (1): DP sl. nepř. Pociťovat bolest
  nithat (2): DP sl. přech. s ablativem, pociťovat bolest z čeho
  nithilat: DP sl. nepř. Cítit se povzbuzen
  nithmen: DP příd. bezbolestný
  nivat: [✑✐✈❛t] DP slov.mračit se
  niyanqoy: DP přísl. společně
  nizhat: DP sl. nepř. Být tuhý
  noah: DP podst. živ. býk
  nofilat: DP slov.utřít
  nokittat: DP slov.ušlapat
  noreth: DP podst. než. vlasy
  notat: DP slov.otočit
  nozho: DP podst. kaštanový kůň
  nozhoven: DP příd. Hnědý, s hnědou kůží
  nris: DP příd. rovný
  nroj: DP příd. Hustý,  složitý
  nrojat: DP sl. nepř. Být hustý, složitý
  O
  oakah: DP podst. než. Schopnosti,síly
  ocha: DP podst. dun hnědáK
  ochaven: DP příd. Mající světlou kůži
  odaya: DP podst. hruď
  oeta: DP podst. než. Sladký  brambor
  ogat: DP sl. přech. brutálně zabít
  oggo: DP podst. živ. Hlava zvířete
  ohara: DP podst. než. dcera
  oharat: DP slov.padat
  ohazh: DP příd. těžký
  ohazhat: DP sl. nepř. ztěžknout
  ohazho: DP příd. kvašený
  ohazholat: DP slov.kvasit
  ohharat: DP sl. přech. shodit, servat
  oholat: DP sl. nepř. Být tichý
  oiro: DP příd. tlustý
  ojil: DP příd. Šatný, nesprávný
  ojilat: DP slov.být špatný, nesprávný
  okeo: DP podst. živ. Přítel, důvěrník
  okhat: DP slov.zvonit
  okkat: DP sl. přech. zvolit, vybrat
  okre: DP podst. stan
  okrenegwin: DP podst. než. Kamenný dům
  oldat: DP v.třít
  oleth: DP předl. s genitivem, přes, nad
  olta: DP podst. než. kopec
  oma: DP předl. s ablativem, bez
  ondelat: DP sl. přech. nosit
  onqotha: DP podst. než. Vzdálenost, asi 1/8 míle
  onqothat: DP slov.chodit, kráčet
  oqet: DP podst. než. ovce
  oqo: DP podst. než. rytmus
  oqolat: DP slov.bubnovat, znít rytmicky
  oqooqo: DP podst. než. Tlukot srdce
  ori: DP číslovka osm
  orik: DP podst. živ. osmý (pořadová číslovka, s genitivem)
  oriken: DP číslovka Osm set
  oritthi: DP číslovka osmnáct
  orvik: DP podst. bič
  orzi: DP podst. než. bota
  orzo: DP podst. než. past
  os: DP podst. než. Stezka, cesta
  osfir: DP podst. než. Cesta dokola, kruhový objezd
  oshat: DP slov.cucat
  oskikh: DP přísl. včera
  osoleth: DP podst. než. most
  ostat: DP sl. přech. kousat
  osto: DP podst. kousnutí
  ovah:  DP příd. široký
  ovethat: DP slov.letět
  ovrakh: DP podst. než. Příležitost, zranitelnost
  ovray: DP příd. Volný, přenosný
  ovvethat: DP sl. přech. házet, střilet lukem
  ovvethikh: DP podst. než. Cíl, místo určení
  ozzir: DP podst. rubín
  ozzirven: DP příd. Ohnivý, blištivý
  Q
  qaf: DP podst. než. otázka
  qafat: DP sl. přech. ptát se
  qahlan: DP podst. palomino
  qahlanven: DP příd. Mající světle hnědou kůži
  qamay: DP příd. vyjící
  qana: DP podst. čáp
  qayelat: DP v.plout
  qazat: DP číslovka devět
  qazatak: DP podst. živ. devátý (pořadová číslovka, s genitivem)
  qazathi: DP číslovka devatenáct
  qazatken: DP číslovka Devět set
  qazer: DP podst. než. jablko
  qemmemmo: DP příd. Záhadný, zvláštní
  qemmo: DP podst. živ. Zákryt, pokrytí
  qemmolat: DP slov.pokrýt
  qemmosor: DP podst. živ. Oděv, oblečení
  qemmotihan: DP podst. než. Oční víčko
  qeshah: DP podst. než. písek
  qeso: DP ni-A. košík
  qevir: DP podst. les
  qiaseh: DP podst. živ. Srna, jelen
  qifo: DP podst. než. Vepř, prase, vepřové
  qile: DP podst. ostrov
  qisi (1): DP předl. S nominativem. O, ohledně
  qisi (2): DP přísl. poblí, blízko
  qiya: M příd. krvácející
  qiyalat: DP sl. nepř. krvácet
  qora: DP podst. živ. Ruka, paže
  qoralat: DP sl. přech. chopit se, držet
  qorasokh: DP podst. než. Válečná kořist, lup
  qorasolat: DP sl. přech. znásilnit
  qorraya: DP ni forearm, stopa (vzdálenost)
  qosar: DP podst. pavouk
  qosarven: DP příd. Klamný, podvodný
  qosarvenikh: DP podst. než. Lež, past, klam, podvod
  qoth: DP příd. opakovaný
  qothat: sl. nepř. Být oddaný, být opakovaný
  qov:  DP příd. Roztřesený, třaslavý
  qovat: DP sl. nepř. Třást se
  qovvolat: DP slov.shodit, zbavit se
  qoy: DP podst. než. krev
  qoy qoyi: DP fráze, krev mé krve
  qwehat: DP slov.zvracet
  R
  rachel:
  DP podst. živ. tigr
  raggat: DP sl. nepř. Dusit se něčím
  rai: DP citosl. Povzbuzující výkřik
  rakh: M podst. chlapec, jehně
  rakhi: DP podst. chlapec (urážka)
  ramasar: DP podst. živ. Pláň(e)
  ray (1): DP přísl. už, již
  ray (2): DP pom. slov.(částice minulého dokonavého času)
  rayan: DP podst. než. Vrchol hory, náhorní plošina
  rea: DP podst. živ. Vnitřnost, orgán
  reaven: DP příd. fialový
  redda: DP příd. tenký
  reddi: DP příd. vyzáblý
  rek (1): DP det. támhleto
  rek (2): DP ppodst. támhleten
  reki: DP ppodst. támhleto
  rekke: DP podst. než. támhle
  remek: DP příd.spící
  remekat: DP slov.spát
  renrenoh: DP příd. dutý
  reri!: DP citosl. zůstaň! (povel pro zvířata)
  rhae: M podst. noha
  rhae mhar: M podst. bolavá noha
  rhaek: DP podst. živ. atlet
  rhaesh: M podst. živ. Země, stát
  rhaesheser: DP podst. živ. svět
  rhaesof: DP podst. než. Yard, krok
  rhaesof Valiri: DP podst. než. Valyrijský yard, metr
  rhaggat: M podst. než. vůz
  rhaggat eveth: DP podst. loď
  rhanat: DP slov.být milosrdný
  rhelat: DP sl. přech. pomoci
  rhellaya: DP podst. než. pomoc
  rhiko: DP podst. než. pomoc
  rhoa: DP podst. zvíře
  rhojosor: DP podst. živ. rodina
  rich: DP podst. než. bublina
  rigwa: DP podst. rozinka
  rikh: DP příd. shnilý
  rikholat: DP sl. nepř. hnít
  rissat (1): DP sl. přech. sekat na plátky
  rissat (2): DP sl. přech. s ablativem, říznout do něčeho
  riv: DP podst. nos, špička
  rivvat: DP sl. přech. čichat, cítit
  rivve: DP podst. než. čuchání
  rizh: DP podst. živ. syn
  rof: DP příd. scvrklý
  rokhat: DP slov.bát se
  S
  sh: DP pom. slov.elidovaná verze ish
  saccheya: DP podst. než. Kategorie, část
  sachat: DP slov.roztít, rozdělit
  sachi: DP podst. než. polovina
  sajak: DP podst. živ.jezdec
  sajat: DP sl. přech. nasednout na koně
  sajo: DP podst. živ. oř
  samva: DP příd. zlomený
  samven: DP příd. početný
  samvenolat: DP sl. přech. překonat
  samvolat: DP sl. nepř. Zlomit se
  san (1): DP podst. než. Help, hromada
  san (2): DP det. s genitivem, mnoho, hodně
  sandi: DP příd. bezpečný
  sanneyalat: DP slov.počítat
  saqoyalat: DP sl. nepř. Být pokryt krví
  sathoma: DP příd. šťavnatý
  sathomakh: DP podst. než. pomeranč
  save:  DP přísl. opět
  savidosalat: DP slov.být cháněn
  sek: DP citosl. ano
  sekke:  DP přísl. velmi, opravdu, tak
  sekosshi:  DP přísl. jistě, ovšem
  sen: DP číslovka tři
  senak: DP podst. živ. třetí (pořadová číslovka, s genitivem)
  senken: DP číslovka Tři sta
  senthi: DP číslovka třináct
  seris: DP příd. Svobodný, volný
  serja: DP podst. než. vesta
  sewaf: DP podst. grep
  sewafikh: DP podst. než. víno
  shafka: DP ppodst. vy
  sharat: DP sl. nepř. Býzt zdravý
  she (1): DP předl. S nominativem. Na, v
  she (2): DP předl. s ablativem, dolů z
  she (3): DP předl. s allativem, nahoru na
  shekh: DP podst. než. slunce
  shekh drivo: DP podst. než. Zapadající slunce
  shekhikh: DP podst. než. světlo
  shekhqoyi: DP podst. než. Zatmění slunce
  shierak: ] M podst. živ. hvězda
  shierak qiya : M podst. kometa
  shilak: DP podst. živ. Vševěd, rejpal
  shilat: DP slov.znát (osobu)
  shillat: DP slov.důvěřovat
  shilolat: DP sl. přech. potkat, poznat
  shim: DP příd. ochočit
  shin: DP podst. zvuk, který dělá zhasínající oheň
  shinat: DP slov.vyhořet
  shiqeth: DP příd. šedý
  shiqethi: DP podst. než. železo
  shiro: DP podst. živ. škorpion
  shokat: DP slov.přeskočit
  sholat: DP slov.označit
  shor: DP podst. živ. Šaty, oděv pro ženu
  shor tawakof: DP podst. živ. Zbroj (doslova „železné šaty“)
  shoven: DP příd. Označený, zamazaný
  siera: DP podst. živ. synovec
  sikhtelat: DP sl. přech. plivat
  silak: DP podst. živ. Následovník, poddaný
  silat: DP slov.blištět se, zářit
  silokh: DP přísl. zítra
  simon: DP podst. živ. Mužský příbuzný
  simonof: DP podst. živ. dědeček
  sindarine: DP přísl. vlevo
  sindarinekh: DP podst. než. Levá strana
  sisi: DP podst. živ. blesk
  som (1): DP číslovka nula
  som (2): DP příd. Nepřítomný, chybějící
  sondra: DP ni-B. dračí sklo, obsidián
  soqat: DP slov.spřádat, příst
  soqwi: DP podst. než. švestka
  soqwof: DP podst. než. Švestka (strom)
  sorf: DP příd. hliněný
  sorfo: DP podst. než. hlína
  sorfosor:] DP podst. živ. země (svět)
  sorohis: DP citosl. stuj (ke koni)
  sovi: DP podst. hruška
  sovikh: DP podst. než. Hrušková brandy
  T
  th:  DP pom. slov.elidovaná verze eth
  taso: DP podst. bourec morušový
  tasokh: DP podst. než. hedvábí
  tat: DP sl. přech. dělat
  tavat: DP slov.sekat
  tawak: DP podst. než. Kov, skutečný, autentický
  tehin: DP podst. ryzák
  temme: DP podst. živ. hrom
  thagwa: DP podst. než. jogurt
  thagwash: DP podst. než. Dezert z jogurtu a sušeného ovoce
  thash: DP příd. jemný
  thelis: DP příd. Modrý
  theya: DP podst. bradavka
  theyaven: DP příd. růžový
  thi: DP číslovka deset
  thif: DP příd. úzký
  thik: DP podst. živ. desátý (pořadová číslovka, s genitivem)
  thikh:] DP ni. úkol
  thir: DP příd. živý
  thirat: DP slov.žít
  thirat atthiraride: DP slov.snít (dosl. „Žít dřevěný život“)
  thirolat: DP slov.přežít
  thom: DP podst. než. šťáva
  tif: DP podst. oříšek
  tih: DP podst. živ. oko
  tihat: DP sl. přech. dívat se, vidět
  tihikh: DP podst. než. výhled
  tihikhziri: DP podst. než. přehled
  tihilat: DP slov.podívat se, pohlédnout na
  tiholat: DP slov.rozumět, chápat
  tikh: DP podst. než. čin
  tikkheya: DP podst. než. Činitelova část dohody (práce, úkol, za který dostane zaplaceno)
  tim: DP podst. než. bota
  timvir: DP podst. kniha
  tir: DP podst. než. prst
  tirat: DP slov.ukázat na něco
  tirikh: DP podst. než. nehet
  tith: DP příd. východní
  titha: DP podst. než. východ
  toki: DP příd. hloupý
  tokik: DP podst. živ. hlupák
  tolorro: M podst. než. kost
  tor: DP číslovka čtyři
  torak: DP podst. živ. čtvrtý (pořadová číslovka, s genitivem)
  torga (1): DP podst. než. žaludek
  torga (2): DP předl. s genitivem, pod
  torken: DP číslovka Čtyři sta
  torthi: DP číslovka čtrnáct
  tozara: DP podst. živ. jezero
  V
  vadakherat: DP slov.krmit
  vado: DP podst. než. tuřín
  vaes: M podst. než. město
  vaesilat: DP slov.přecpat, ucpat
  vafi: DP podst. než. Jehně (samice)
  vafik: DP podst. živ. Jehněčí dívka
  vafikh: DP podst. než. vlna
  valsh: DP příd. severní
  valshe: DP podst. než. sever
  valshek: DP podst. živ. seveřan
  valshtithak: DP podst. živ. severovýchoďan
  vash: DP podst. zběsile se řítící stádo
  vash hrazefmen: DP podst. zemětřesení
  vasterat: DP sl. přech. mluvit s, konverzovat
  vatterat: DP slov.pokračovat
  vaz: DP podst. bouře
  vazyol: DP podst. než. Za bouře zrozená
  vefenarat: DP slov.vyšťourat
  vekhat: DP sl. nepř. Být přítomen, existovat
  vekhikh (1): DP podst. než. Objekt, věc
  vekhikh (2): DP podst. živ. Podstatné jméno
  vekhikh asavva: DP podst. životné podstatné jméno
  vekhikh hranna: DP podst. neživotné podstatné jméno
  velainerat: DP slov.sít
  veltor: DP příd. žlutý
  velzerat: DP slov.váhat, otálet
  velzerikh:] DP podst. než. důvod
  vem: DP podst. koleno, loket
  vemish:  DP podst. než. pata
  vemishikh: DP podst. než.podpatek
  ven: DP spojka. Jako, coby
  venat: DP sl. přech. být podobný
  veneser:] DP podst. živ. Třída, kategorie
  venikh: DP podst. než. zdání
  ver: DP podst. vlk
  verak: DP podst. živ. pocestný
  verakasar: DP podst. živ. jeskyně
  verat: DP slov.cestovat
  verikh: DP podst. než. Obranný úder mečem
  verven: DP příd. násilný
  vezh: DP podst. živ. hřebec
  vezhak: DP podst. živ. Pán koní
  vezhven: DP příd. Veliký, mocný
  vi: DP předl. s allativem, skrz, podél
  vichiterat: DP sl. nepř. Třást se
  vichomer: DP příd. respektovaný
  vichomerak: DP podst. živ. Ten, kdo je respektovaný
  vichomerat: DP sl. nepř. Být respektovaný
  vidrogerat: DP slov.jet, jezdit na koni
  vigererat: DP sl. přech. s ablativem, postrádat někoho
  vijazerat: DP sl. přech. chránit
  vijazerolat: DP sl. přech. zachránit
  vik:] DP podst. než. brada
  vikeesi: DP podst. slangově, otravná žena
  vikovarerat: DP slov.zůstat
  vil: DP pom. slov.zvládnout, dokázat
  vilajero: DP podst. než. bitva
  vilajerosh: DP podst. než. hra
  villat: DP sl. nepř. Být moudrý
  ville: DP příd. moudrý
  vimatterat: DP slov.kulhat
  vimithrerat: DP slov.tábořit
  vindelat (1): DP sl. přech. bodnout
  vindelat (2): DP sl. přech. s allativem, bodnout směrem k někomu
  vineserat: DP sl. přech. pamatovat si
  vinte: DP podst. než. Porce masa
  viqaferat: DP slov.žebrat, prosit
  virsalat: DP sl. nepř. hořet
  virzeth: DP příd. červený
  virzetha: DP podst. než. Červené víno
  vish: DP podst. čelo
  vishaferat: DP sl. přech. ochočit zvíře, poprvé zabít s novou zbraní
  vishiya: DP podst. než. barva
  vithalat: DP slov.proudit
  vitiherat: DP slov.dívat se, zírat, zvažovat
  vitihirak: DP podst. živ. Hlídat, strážit
  vitihirat: DP slov.to hlídat, pozorovat
  vitisherat: DP sl. nepř. trůst
  vitteya: DP podst. než. Hostina, shromáždění s hostinou
  vitteyqoyi: DP podst. než. Svátek, slavnostní den
  vizhadi: DP podst. než. stříbro
  vo: přísl. ne, varianta vos (užívá se, když další slovo začíná na souhlásku)
  vod: DP podst. než. prach
  voj: DP podst. živ. osoba
  vojjor:  DP podst. než. bůh
  vorsa: DP podst. živ. oheň
  vorsakh: DP podst. než. plamen
  vorsaska: DP podst. než. léto
  vorsqoyi: DP podst. než. Pohřební hranice
  vorto: DP podst. než. zub
  vos: DP přísl. ne (negace)
  vosecchi: DP přísl. důrazný zápor, nikoliv
  vosi: DP podst. než. nic
  vosm: DP spojka. Elidovaná verze vosma
  vosma: DP spojka. ale
  vov: DP podst. živ. zbraň
  vrelat: DP slov.skočit, vrhnout se
  vroz: DP příd. pomalý
  Y
  yalli: DP podst. živ. dítě
  yamori: DP podst. živ. mládí
  yanqokh: DP podst. než. sbírka
  yanqolat (1): DP sl. přech. sbírat, shromažďovat
  yanqolat (2): DP sl. přech. s ablativem, hromadit
  yath: DP příd. vysoký
  yathokh: DP podst. než. rampa
  yatholat: DP slov.zvedat se
  yeni: DP podst. než. selhání
  yer: DP ppodst. ty
  yeri: DP ppodst. vy (plurál), tvůj (singulár)
  yetto: DP podst. než. žába
  yofi: DP příd. Šílený, bláznivý
  yol: DP příd. narozený
  yolat: DP sl. nepř. Být narozen
  yom: DP podst. než. Přechod, brod
  yomat: DP sl. přech. překročit
  yomme (1): DP předl. S nominativem, napříč
  yomme (2): DP předl. s ablativem, navzdory
  yor: DP číslovka milión
  yorosor: DP číslovka Extrémně velké číslo, hausnumero
  yot: DP podst. než. ovoce
  yothnhare:] DP podst. než. mozek
  Z
  zafra: DP podst. než. otrok
  zajjat: DP sl. přech. odmítnout
  zalat: DP sl. přech. doufat v, chtít
  zande: DP podst. pytlík
  zanisshi: DP podst. než. stín
  zasqa: DP příd. Bílý
  zerqolat: DP slov.plavat
  zhalia: DP podst. než. motýl
  zhani:] DP podst. než. kopí
  zhaqe: DP podst. morčák, ryba
  zhav: DP podst. ještěr
  zhavorsa: DP podst. než. drak
  zhavvorsa: DP podst. než. dragon (alternativní výslovnost)
  zheana:] DP příd. Krásný (pro životná)
  zheanalat: sl. nepř. Být krásný (pro životná)
  zhey: DP part. Oslovení, náš 5. pád („ó“)
  zhif: DP podst. než. sůl
  zhifikh: DP podst. než. Sušené, solené maso
  zhifven: DP příd. slaný
  zhikhat: DP slov.být nemocný
  zhilat: DP sl. přech. milovat někoho
  zhille:] DP det. jakýkoliv
  zhilli: DP příd. Obecný
  zhillie:] DP podst. než. Rada (poradění někomu)
  zhinda: DP číslovka šest
  zhindak: DP podst. živ. šestý (pořadová číslovka, s genitivem)
  zhindaken: DP číslovka Šest set
  zhinthi: DP číslovka šestnáct
  zhokakkwa: DP příd. Obrovský, enormní
  zhokwa: DP příd. velký
  zhokwalat: DP sl. nepř. Být velký
  zhor (1): DP podst. živ. srdce
  zhor (2): DP podst. jáma s ovocem, ořechy nebo masem
  zhorre: DP příd. vlastní
  zhorrof: DP podst. než. fík
  zhowak: DP příd. nebezpečný
  zichome: DP příd. nezdvořilý
  zifichelat: DP slov.krást
  ziganelat: DP slov.zatěžovat
  ziganesolat: DP sl. přech. vzepřít se, neuposlechnout
  zigere: DP příd. Požadovaný, nutný
  zigerelat: DP sl. přech. s ablativem, vyžadovat, potřebovat
  zimemelat: DP sl. přech. rozptýlit, odlákat
  zin: DP pom. slov.stále
  zinay: DP příd. Zbývající, zbylý
  ziqwehelat: DP slov.dávit se, zvracet
  zir: DP podst. pták
  zireyeselat: DP sl. přech. urážet, otravovat
  zirisselat: DP sl. přech. odříznout, odstranit
  ziroqoselat: DP slov.bolet
  zirqoyi: DP podst. než. dravec
  zisat: DP slov.být zraněný
  ziso: DP podst. než. Zranění, rána
  zisosh: DP podst. než. škrábat
  ziyenelat: DP slov.zklamat někoho
  zoh: DP příd. nízký
  zohhe: DP přísl. dole
  zolat: DP sl. nepř.být výjimečně malý
  zolle: DP přísl. trošku, málo, ne moc
  zoqwa: DP podst. polibek
  zoqwat: DP slov.líbat

  zorat: DP slov.řvát