pondělí 3. června 2013

Lekce 1: Pořadí slov a sloveso v přítomném čase

Takže jak jsem slíbil, lekce 1:

Pořadí slov ve větě a sloveso v přítomném čase

Dothracká věta má slovosled SVO (Subject-verb-object), čili podmět, přísudek, předmět, tedy stejně jako v češtině. Začneme jednoduchými větami, které neobsahují plnovýznamové sloveso, např. kdybychom chtěli říct "Já jsem khal." V této větě není předmět, takže se soustředíme jen na podmět a přísudek. Podmět je v tomhle případě "Já," přísudkem je "jsem khal." Takže už stačí jen přeložit slovo "jsem" a větu máme hotovou. Tady ale narážíme na menší problém. Dothračtina nemá žádný ekvivalent slova "být." Pokud chceme prostě říct, že X je Y, vyjádříme to tak, že X a Y postavíme za sebe. Věta bude znít:


"Anha khal."

Tomuto typu vět se říká věty nominální. Tohle ovšem neplatí, když je v přísudku přídavné jméno. Nicméně to, že chybí sloveso být, nám ztěžuje vyjádření minulosti a budoucnosti, tedy např. "Drogo byl khal" nebo "Daenerys bude khaleesi". Tohle se dělá pomocí skloňování podstatných jmen a to budeme řešit jindy. 
V nominální větě se snadno tvoří zápor; a to tak, že před druhé slovo přidáte "vos" (ne). Věta "Drogo není khal." by zněla:


"Drogo vos khal."


Teď se podívejme na věty, kde je sloveso; i nadále se budeme držet přítomného času. Stále platí schéma slovosledu SVO. Takže po podmětu bude následovat přísudek.

 Například věta 
"zir (pták) ovetha (letí)"

Letět se dothracky řekne "ovethat" a "ovetha" je tvar slovesa pro třetí osobu jednotného čísla; slovesa se totiž v dothračtině časují, mají osobu a číslo. V dothračtině existují dva typy sloves, které se časují trochu odlišně. Jsou to:
  1. Slovesa, končící na "at", tzv. souhlásková slovesa. Říká se jim tak proto, že když odtrhnete koncovku, končí zbytek slovesa na souhlásku. (ovethat - oveth; leshitat - leshit)
  2. Slovesa, která končí na "lat", budeme jim říkat samohlásková slovesa. Podobně jako u souhláskových sloves: dothralat- dothra; nevalat- neva
Požadovaný tvar slovesa získáme tak, že ke kmeni přidáme koncovku, odpovídající osobě a číslu. Koncovky jsou v následující tabulce:

Slovesa souhlásková. Vzorovým slovesem bude "ovethat (letět)"

OsobaJednotnéMnožné
1. (já)ovethak (letím)ovethaki (letíme)
2.(ty)oveth (letíš)oveth(letíte)
3. (on/ona/ono)oveth (letí)ovethí (letí)

Slovesa samohlásková. Vzorovým slovesem bude "dothralat (jezdit)"OsobaJednotnéMnožné
1. (já)dothra (jezdím)dothraki  (jezdíme)
2.(ty)dothra (jezíš)dothra (jezdíte)
3.(on/ona/ono)dothra (jezdí)dothra (jezdí)

I od těchto vět se dá tvořit zápor, i když o něco složitěji než od těch nominálních. Stejně jako v prvním případě se před sloveso přidá "vos (ne)", ale sloveso pak bude mít jinou koncovku. Vypadá to následovně:
Souhlásková slovesa:


OsobaJednotnéMnožné
1. (já)vos ovethok (neletím)vos ovethaki (neletíme)
2.(ty)vos ovethi  (neletíš)vos ovethi (neletíte)
3. (on/ona/ono)vos ovetho  (neletí)vos ovethi (neletí)

Samohlásková slovesa:


OsobaJednotnéMnožné
1. (já)vos dothrok (nejezdím)vos odothroki (nejezdíme)
2.(ty)vos dothrao (nejezdíš)vos dothrao (nejezdíte)
3. (on/ona/ono)vos dothrao (nejezdí)vos dothrao (nejezdí)

Tak to by bylo asi tak všechno k dnešní lekci. Doufám, že vám byla užitečná.


1 komentář:

  1. Ahoj
    chtěla bych se zeptat jenom abych si byla jistá jestli jde o překlep nebo vyjímku. Má být u souhláskových sloves 3. os. mn.č. : ovethíi nebo ovethi?
    Děkuji :)

    OdpovědětVymazat