úterý 20. srpna 2013

8 Lekce - Slovesné třídy: Genitivní skupina

Slovesné třídy

Dnes si rozšíříme znalosti o tranzitivních neboli přechodných slovesech. Vrátíme se k problému, na který jsme narazili při skloňování podstatných jmen ve druhé lekci; totiž že některá slovesa mohou někdy mít předmět v jiném pádě než v akuzativu. Dnes si řekneme která slovesa to jsou, kdy mají předmět v jiném pádě, ve kterém a proč.

Tranzitivní slovesa, která nemají předmět jen v akuzativu, se v dothračtině dělí do tří skupin, podle toho, v jakém pádě mohou mít předmět. Jsou to skupiny genitivová, allativová a ablativová. Každá z těchto skupin se dále dělí na třídy podle toho, jaký význam v nich daný pád má.

Je to proto, že některá slovesa znamenají jednu věc, mají-li předmět v akuzativu a jinou, mají-li ho v genitivu. Změna pádu předmětu tedy posouvá význam těchto sloves. Protože slovesných tříd je hodně, budeme si je přidávat postupně a dnes se zaměříme jen na genitivovou skupinu.

Genitivová skupina


Třída "vedle někoho"
Pády: genitiv
Význam: pohyb souběžně s někým
Do této třídy spadají slovesa, které jsou obvykle nepřechodná a vyjadřují pohyb: dothralat, lanat,  elat. U takových sloves člověk předmět moc neočekává, nicméně je to možné. Funguje to tak, že pokud za sloveso této třídy připojíte předmět v genitivu, bude to znamenat, že činnost vyjádřená slovesem se odehrává vedle osoby/věci vyjádřené předmětem. Čeština by tuhle skutečnost vyjádřila předložkou. Takže například pokud "Anha adothrae" = "Já pojedu," pak "Anha adothrae khali" = "pojedu vedle khala"
Slovesa, která spadají do této třídy jsou
Slovesa, která spadají do této třídy jsou:
 • lanat - "běžet"
 • dothralat - "jet"
 • anat - "klusat (člověk)"
 • ifat - "kráčet, jít pěšky"
 • elat - "jít"
 • chetirat - "jet klusem"
 • karlinat - "jet tryskem"

Topikální třída
Pády: akuzativ-genitiv
Význam: téma - "o někom"
Topikální třída obsahuje slovesa, která nějakým způsobem vyjadřují předání nebo přijetí informace, komunikaci, tedy třeba ptát se, slyšet, apod. Tato slovesa mají běžně předmět v akuzativu. Pokud za sebou mají předmět v genitivu, je předmět tématem činnosti, kterou vyjadřuje sloveso. Kupříkladu u slovesa charat = slyšet. Věta "Rakh char nayat." znamená "Chlapec slyšel dívku." Předmět je v akuzativu, chlapec slyšel dívku, která tam opravdu je a něco říká, je tedy předmětem činnosti (slyšení). Kdežto "Rakh char nayati."
= "Chlapec slyšel o dívce," tedy se doslechl nějakou informaci o ní odjinud, dívka je tedy tématem toho, co chlapec slyší. U sloves této třídy je někdy obtížné, uvědomit si, co jejich posunutý význam znamená, řekneme si to tedy konkrétně.

Slovesa, která spadají do této třídy jsou:
 • charat - "slyšet" V akuzativu slyšet koho nebo co, v genitivu slyšet, doslechnout se o někom/něčem
 • qafat - "ptát se" V akuzativu ptát se koho, v genitivu ptát se na koho/ na co
 • tihat - "vidět, dívat se" V akuzativu vidět něco, v genitivu dohlížet, dívat se na někoho/ něco
 • astolat - "mluvit" Obvykle předmět nemá, s předmětem v genitivu znamená mluvit o něčem/někom
 • astilat - "vtipkovat" Obvykle předmět nemá, s předmětem v genitivu znamená vtipkovat o něčem/někom
 • donat - "křičet" předmět v akuzativu znamená křičet co (např. urážky), v genitivu pokřikovat o někom, nebo předmět nemusí mít vůbec

To by pro dnešek stačilo, příště se soustředíme na allativovou skupinu, do níž patří třída recipienční a irresultativní.


Žádné komentáře:

Okomentovat