pondělí 19. srpna 2013

Slovník

Dothracký slovník
Tento slovník by nebylo možné dát dohromady bez neocenitelné práce Ingsveho a Hrakkara z http://forum.dothraki.org/ , kteří ho sestavili. Na mě zbyl jen skromný úkol jeho překladu do češtiny. Doufám, že vám bude užitečný a usnadní vám ovládnutí dothračtiny. Originál naleznete na http://docs.dothraki.org/Dothraki.pdf .
Pokud by vám cokoliv nebylo jasné, obraťte se na mě pomocí e-mailu jiri.kylberger@gmail.com nebo facebooku Štěpán Kylberger.

(doporučoval bych stáhnout do wordu)
Použité skratky: a) slov. = sloveso s nejasnou, nebo oběma přechodnostmi
 b)  sl. nepř. = nepřechodné sloveso
 c) sl. Přech. = přechodné sloveso
d) příd. = Přídavné jméno
e) přísl. = Příslovce
f) předl. = předložka


Výslovnost:
A: jako v češtině                              H: jako v češtině                              M: jako v češtině
CH: jako č                                           I: jako v češtině                                               N: jako v češtině
D: předopatrové                             J: „dž“ jako v džus                           O: něco mezi „o“ a „ou“
E: jako v češtině                              K: s přídechem                                                Q: asi jako „kch“
F: jako v češtině                              KH: jako ch                                           S: jako v češtině
G: jako v češtině                             L: jako v češtině                                              SH: jako „š“
T: s přídechem TH jako v angličtině, this
V: jako v češtině W: jako v angličtině, will Y: jako „j“
Z: jako v češtině ZH: jako „ž“
R: trilkované na začátku, pokud následuje samohláska, na konci a pokud je zdvojené. Jinde jako v češtině.A
acchakat: DP sl. přech. umlčet
achra: DP příd. smradlavý
achrakh: DP podst. než. smrad
achralat: DP slov. zapáchat, smrdět
adakhat: DP slov.jíst
adakhilat: DP slov.hodovat, krmit se
addakhat: DP sl. přech. krmit
addo ajjalani: DP podst. půlnoc
addothralat: DP sl. přech. Převážet, eskortovat někoho
addrekat: DP sl. přech. Prolít, rozlít
addrivat: DP sl. přech. zabít (úmyslnně)
ador: DP podst. než. židle
adra: DP podst. živ. želva
aena: DP podst. ráno
afazh: DP příd. horký
afazhi: DP příd. teplý
affa: DP citosl. Dělat pšššt, pštít
affazhat: DP sl. přech. Zahřát, ohřát
affazolat: DP sl. přech. přemístit
affesat: DP sl. přech. Svědit někoho
affin: DP přísl. Kdy, když
affisat: DP sl. přech. Vyčistit, umýt
afis: DP podst.moucha
aggendat: DP sl. přech. Trhat, drásat
ahesh: DP podst. než. sníh
aheshke: DP podst. než. zima
ahhaqat: DP sl. přech. frustrovat
ahhasat: DP sl. přech. naostřit
ahhaz: DP přísl. Pak, potom (v blízké nebo bezprostřední budoucnosti)
ai: M citosl. Ano,  výraz uposlechnutí
ajjalan: DP přísl. Dnes v noci
ajjin: DP přísl. teď
akat: DP číslovka dva
akatak: DP podst. živ. druhý (pořadová číslovka, pojí se s genitivem )
akataki: příd. Druhý (přídavné jméno)
akatken: DP číslovka Dvě stě
akatthi: DP číslovka dvanáct
akka: DP přísl. také, taktéž, i,
reakkate: DP přísl. Právě tak, stejným způsobem
akkelenak: DP podst. živ.vůdce
akkelenat: DP slov.rozhodovat, soudit
akko!: DP citosl. Vztyk, vstávat! (zkrácený tvar akkovaras, povel pro zvířata)
akkovarat: DP slov.postavit (se)
ale: [❛❧✑❡] DP příd. nějaký
alegra: DP podst. než. kachna
alikh: DP podst. než. více
allayafat: DP sl. přech. potěšit
alle: DP přísl. dále
alloshat: DP sl. přech. Zaručit, přislíbit
ammasat: DP slov.ozdobit
ammattelat: DP slov.omezovat někoho
ammemat: DP slov. hrát na hudební nástroj
ammenat: DP sl. přech. vyprázdnit
ammithrat: DP sl. přech. odpočívat
anat (1): DP slov.klusat (člověk)
anat (2): DP sl. přech. s genitivem, klusat vedle někoho/nečeho
anha: DP podst. Já
anna: DP podst. mě
annakhat: DP slov.zastavit někoho/něco
annakholat: DP sl. přech. ukončit
anneseDP podst. než. oznámení
annevalat: DP sl. přech. nechat na pokoji
anni: DP ppodst. můj
annithat: DP slov.způsobovat bolest
annithilat: DP slov.povzbuzovat
ao (1): DP příd. hluboký
ao (2): DP přísl. hluboký (o barvě)
aqqisat: DP sl. přech. držet si blízko
arakh: M,DP podst. než. Zahnutý meč, arak
aranat: DP sl. přech. upustit něco
aranikh: DP podst. než. Námět, téma, předmět
arannat: DP slov.být zanedbáván
aresak: DP podst. živ. zbabělec
arraggat: DP slov.dusit se
arranat: DP sl. přech. zahanbit, přimět k milosrdenství
arrane: DP podst. veřejné svlékání
arrek: DP přísl. pak (ve vzdálenější budoucnosti) cf. ahhaz
arrissat: DP slov.opravit
arrokhat: DP sl. přech. vyděsti
arthasat: DP slov. spadnout
arthasolat: DP slov.padat
asavva: DP podst. živ. Nebe, obloha
ase: DP podst. než. Slovo, rozkaz
asfavirzeth: DP podst. než. brusinka
ashefa: DP podst. živ. řeka
asqoyi: DP podst. než. Přísaha, příslib
assamvat: DP sl. přech. zlomit něco
asshekh (1): DP přísl. dnes
asshekh (2): DP podst. než. dnešek
asshekh (3): DP podst. živ. den
asshekhqoyi: DP podst. než. narozeniny
asshie: DP podst. představení (od představit)
asshilat: DP slov.představit, uvést
assikhqoyi: DP podst. než. Znamení
assikhqoyisir: DP podst. živ. proroctví
assilat (1): DP slov.signalizovat
assilat (2): DP sl. přech. porazit
assilat (3): DP sl. přech. s ablativem, dávat někomu znamení
assokh: DP podst. než. Zpráva, instrukce
assolat: DP slov.velet
astat: DP slov.říct
astilat (1): DP slov.vtipkovat
astilat (2): DP sl. přech. s genitivem, vtipkovat o něčem
asto: DP podst. rčení, modlitba
astolat (1): DP slov.mluvit
astolat (2): DP sl. přech. s genitivem, mluvit o čem
at: DP číslovka Jedna, jeden
atak: DP podst. živ. první (pořadová číslovka, s genitivem)
ataki: DP příd. first
ath: DP příd. suchý
athaddrivar: DP podst. než. osudovost
athahhaqar: DP podst. než. frustrace
athaozar: DP podst. než. Hloubka, hlubina
athasar: DP podst. živ. pustina
athastokhdeveshizar: DP podst. než. neslmysl
athayozar: DP podst. než. čekání
athchilar: DP podst. než. Hranice možností, extrém
athchomar: DP podst. než. Respekt, váženost
athchomar chomakea: DP fráze; respekt těm, kdo respektují (pozdrav pro skupinu lidí)
athdarinar:  DP podst. než. Chabost, zchromlost
athdavrazar: DP podst. než. Užitečnost (může také znamenat „Výborně, výtečně!“)
athdikar: DP podst. než. rychlost
athdisizar: DP podst. než. Pohodlí, prostota
athdrivar: DP podst. než. smrt
athdrivar shekhi: DP podst. než. Západ slunce
athdrivarido: DP podst. než. Noční můra
athessazar: DP podst. než. Vrátit se
athezar: DP podst. než. odchod
athezhirar: DP podst. než. tanec
athfiezar: DP podst. než. láska (mezi přáteli nebo sourozenci)
athgoshar: DP podst. než. jistota
athhilezar: DP podst. než. sex
athijezar: DP podst. než. Sex, když ona je nahoře
athjahakar: DP podst. než. Pýcha, zručnost v boji
athjerizar: DP podst. než. diskuze
athjilar: DP podst. než. správnost („Správně, dobře!“)
athkemar: DP podst. než. svatba
athlanar: DP podst. než. běh
athlaqar: DP podst. než. Vytí, výkřiky
athmanimvenar: DP podst. než. napětí
athmithrar: DP podst. než. odpočinek
athmovezar: podst. než. magie
athniqar: DP podst. než. strnulost
athnithar: DP podst. než. bolest
athnithmenar: DP podst. než. bezbolestnost
athohharar: DP podst. než. Kolaps, porážka
atholat: DP slov.vysušit, usušit
athostar: DP podst. než. zuřivost
athrokhar: DP podst. než. strach
athtihar: DP podst. než. Zrak, pohled
athvezhvenar: DP podst. než. Velkolepost („Výborně, skvělě!“)
athvilajerar: DP podst. než. válka
athvillar: DP podst. než. moudrost (získaná ze zážitků nebo učení)
athyolar: DP podst. než. narození
athzalar: DP podst. než.naděje
athzhikhar: DP podst. než. nemoc
athzhilar: DP podst. než. Láska (romantická nebo sexuální)
athzhokwazar: DP podst. než. Rozměry, velikost
athzhowakar: DP podst. než. nebezpečí
ato: DP podst. než. Někdo, něco
atte: DP přísl. zaprvé
atthar: DP podst. než. Povinnost, služba
atthasat: DP slov.shodit, porazit, zničit (urážlivé)
atthdrivar shekhi: DP podst. než. Západ slunce
atthi: DP číslovka jedenáct
atthirar: DP podst. než. život
atthirarido: DP podst. než.sen
attihat: DP sl. přech. Ukázat, předvést
ave: DP podst. živ. otec
avvemolat: DP slov.přinutit pokleknout
avvirsalat: DP sl. Přech. Spálit něco
avvitisherat: DP sl. přech. vypěstovat
avvos: DP přísl. nikdy
awazak: DP podst. živ. křikloun
awazat: DP slov.křičet
ayena: DP podst. než. Zvon, zvoneček, rolnička
ayolat: DP sl. nepř. čekat
ayyey: DP přísl. vždy
az: DP podst. čepel, ostří
azhasavva: DP podst. než. požehnání
azhat: DP sl. přech. dát (něco někomu), příjemce v allativu
azho:  DP podst. než. dar
azzafrok: DP podst. živ. otrokář
azzafrolat: DP sl. přech. zotročit
azzisat: DP sl. přech. Zranit, ublížit
azzohat: DP sl. přech. Sundat, sklonit
C
chaf: DP podst. živ. vítr
chafak: DP podst. živ. Žoldák, zrádce, kam-vítr-tam-plášť
chafka: DP podst. než. podzim
chak: DP příd. tichý
chakat (1): DP číslovka dvacet
chakat (2): DP sl. nepř. Být tiše
charat (1): DP sl. přech. slyšet
charat (2): DP sl. přech. s ablativem, slýchat něco
charat (3): DP sl. přech. s genitivem, slyšet o někom
chare: DP podst. než. ucho
charolat: DP slov. poslouchat
che: DP det. nebo
chek: DP přísl. dobře
chelsian: DP podst. živ. kobylka (hmyz)
cheno:  DP podst. než. játra
chetira: DP podst. než. Vzdálenost, asi půl míle
chetirat (1): DP slov.jet klusem
chetirat (2): DP sl. přech. s genitivem, klusat vedle někoho (kůň)
cheyao: DP podst. živ. Tmavý hnědík
cheyaoven: DP příd. Mající tmavohnědou kůži
chifekh: DP číslovka sedmdesát
chifti: DP podst. živ. cvrček
chiftik: DP podst. živ. Cvrččí člověk (urážka)
chiftikh: DP podst. než. Slabý úder mečem
chilat: DP slov.lehnout si
chilay: DP příd. Ležící, hovící si
chimek: DP číslovka padesát
chiori: DP podst. živ. Žena
chiorikem: DP podst. než. manželka
chiqazat: DP číslovkadevadesát
chir: DP pom. slov.téměř, skoro
chisen: DP číslovka třicet
chitor: DP číslovka čtyřicet
chiva: DP podst. než. roh
chizhinda: DP číslovka šedesát
chomak: DP podst. živ. Ten, kdo je uctivý (urážlivé, když to říká dothrak dothrakovi)
chomat (1):  DP slov.být uctivý
chomat (2): DP sl. přech. s allativem, respektovat
chomokh: DP podst. než. čest
chongat: DP slov.být tvrdý
chongolat: DP slov.ztvrdit, zpevnit
choo: DP podst. živ. pišťucha, malý zajícovitý tvor
chori: DP číslovka osmdesát
chorkat: DP slov.válet
chosh: DP příd. četstvý
chot: DP podst. než.řepa
chotteya: DP podst. než. Řepná pasta
choyo: DP podst. než. Řiť, prdel
D
daeni: DP podst. než. list
dahaan: DP příd. zelený
dahana: DP podst. než. Druh trávy
daki: DP podst. než. Granátové jablko
dalen: DP číslovka tisíc
dalfe: DP podst. než. Kráva, hovězí
dan: DP podst. než. Brod řeky, drahokam
dana: DP podst. než. mýtina
darif: DP podst. než. sedlo
darin: DP příd. kulhavý
dave (1): DP podst. živ. Keř rozmarýnu
dave (2): DP příd. vonný
davra: DP příd. Dobrý, užitečný
davrakh: DP podst. než. Užitečná věc
davralat (1): DP sl. nepř. Být užitečný
davralat (2): DP sl. přech. s allativem, být užitečný někomu
davveya: DP podst. než. rozmarýn
dech: DP podst. než. tvář
dei (1): DP příd. mělký
dei (2): DP přísl. světlý
devesh: DP podst. než. mlha
devolat: DP sl. přech. umět, být shcopen
diaf: DP podst. než. lebka
dik: DP příd. reychlý
dili: DP podst. než. Záblesk, jiskra
dirgat: DP slov.přemýšlet
dirge:  DP podst. než. Myšlenka, nápad
dis: DP příd. Prostý, jednoduchý
dishah: DP podst. než. kůra
disisse: DP příd. Velmi jednoduchý
disse: DP přísl. Jen, pouze
diwe: DP příd. vlhký
diwelat: DP sl. nepř. Být vlhký
dogat (1): DP sl. nepř. trpět
dogat (2): DP sl. přech. s ablativem, trpět čím
donat (1): DP slov.řvát
donat (2): DP sl. přech. s genitivem, řvát o někom
dorvi: DP podst. než. koza
dorvof: DP podst. než. kozorožec
dosh: DP podst. rada
dothrak: DP podst. živ. jezdec
dothrakh: DP podst. než. jízda
dothrakhqoyi: DP podst. než. Pokrevní jezdec
dothralat (1): DP slov.jet (na koni)
dothralat (2): DP sl. přech. s genitivem., jet vedle někoho
dothralat (3): DP slov.mít erekci
dozgikh: DP podst. než. Zvířecí mršina
dozgo: DP ni, podst. živ. nepřítel (životné, mluvíme-li o někomm konkrétním)
dozgosor: DP podst. živ. Nepřátelská horda, slangově i vlastní khalassar
drane: DP podst. živ. Matka, která kojí
dranekh: DP podst. než. Mateřské mléko (lidské)
drekat: DP sl. nepř. Vylít se
drekolat: DP sl. přech. převrhnout a vylít
driv: DP příd. mrtvý
drivat: DP sl. nepř. Být mrtvý
drivolat (1): DP sl. nepř. zemřít
drivolat (2): DP sl. přech. s ablativem, zemřít na něco
drogat: DP sl. přech. hnát (zvířata)
drogikh: DP podst. než. stádo
drozhat: DP sl. přech. zabít, usmrtit (věcmi, zvířaty, neúmyslnně)
edavrasa: DP příd. Neužitečný, nekvalitní
efat: DP slov.zmáčknout
efe: DP podst. než. pouta
efesalat: DP sl. přech. vykořenit, škrábat
ei: DP det. Vše, každý
ejakh: DP podst. než. břeh
ejervalat: DP slov.odstranit
ekhogaralat: DP slov.svléknout
elain: DP podst. sperma, sémě
elainat: DP slov.zasadit
elat (1): DP slov.jít
elat (2): DP sl. přech. s genitivem, jít vedle někoho
eleisosakh: DP podst. než. Bod na cestě
elme: DP podst. než. rameno
elzat: DP v.odpovídat
elzikh: DP podst. než. Reakce, odpověď
emat (1): DP sl. nepř. Usmívat se
emat (2): DP sl. přech.s allativem, Smát se na, cenit si
eme: DP podst. než. úsměv
emesh: DP podst. než. chechták
emmalat: DP sl. přech.přimět vstoupit
emmat: DP sl. přech. bavit
emrakh:] DP podst. než. brána
emralat: DP slov.vstoupit
enossho: DP podst. než. mula
enta: DP podst. dítě, kojenec
eqorasalat: DP sl. přech. pustit se (čeho)
erin: DP příd. Milý, laskavý
erinak: DP podst. živ. Paní, laskavá osoba
erinat: DP slov.být milý, laskavý
ershe: DP příd. starý
es:] DP příd. jemný
esazhalat: DP slov.vzít si zpět
esemrasakh: DP podst. než. východ
esemrasalat: DP slov.odejít, opustit
eshina: DP podst. ryba
eshna: DP přísl. Jiný, ostatní
esina: DP příd. odlišný
esinakh: DP podst. než. Něco jiného
esinalat: DP sl. nepř. Být odlišný, jiný
esinasolat: DP sl. nepř. změnit
esittesak: DP podst. živ. Chvastou, chlubil
esittesalat: DP slov.chvástat se, přehánět
essalat: DP sl. nepř. Vrátit se
essheya: DP podst. než. Střecha, horní část, vršek
eth: DP pom. slov.muset
evat: DP sl. přech. začít něco dělat(pojí se se slovesem)
eve: DP podst. ocas
eveth: DP podst. než. voda
evethiz:] DP podst. než. Jedovatá voda
evolat: DP sl. nepř. začít
evvat: DP sl. přech. začít něco
ewe: DP podst. oliva
ewekh: DP podst. než. olivový olej
ewweya: DP podst. než. olivová jáma
eyak: DPppodst. všichni
eyel: DP podst. než. déšť
eyelat: DP sl. přech. pohnout s něčím
eyeli: DP příd. tečkovaný
eyelilat: DP sl. nepř. Být tečkovaný
eyelke: DP podst. než. jaro
ezat: DP slov.najít
ezhirat: DP sl. nepř. tančit
ezhiray: DP příd. tančící
ezok: DP podst. živ. žák
ezolat: DP slov.učit se
ezzolat: DP slov.vyučovat
F
fakat (1): DP sl. přech. kopnout
fakat (2): DP sl. přech. s allativem, kopnout směrem na někoho
fansa: DP podst. grošák, strakatý kůň
faqqi: DP podst. živ. strnad
fas: DP podst. mrak
fasqoyi: DP podst. než. osut
fatat (1): DP sl. přech. uhodit
fatat (2): DP sl. přech. s allativem, Uhodit směrem k někomu
fatilat (1): DP sl. přech. urážet
fatilat (2): DP sl. přech. s allativem, křičet na někoho urážky
fejat: DP slov.nenáidět
fekh: DP číslovka sedm
fekhak: DP podst. živ. sedmý (pořadová číslovka, pojí se s genitivem)
fekhken: DP číslovka Sedm set
fekhthi: DP číslovka sedmáct
felde: DP podst. křídlo
feldekh: DP podst. než. pírko
fenat: DP sl. přech. připnout, připojit
ferri: DP podst. než. konopí
feshith: DP podst. strom
feso: DP podst. než. mrkev
fevelat (1): DP sl. nepř. žíznit
fevelat (2): DP sl. přech. s ablativem, žíznit po něčem
fichat: DP sl. přech. přinést, donést
fiez: DP podst. lano
fih: DP podst. než. kouř
filkak: DP podst. živ. zbabělec
filkat: DP sl. nepř. Pohybovat se jako housenka
filki: DP podst. než. housenka
filla: DP podst. než. Sušená švestka
fin (1): DP ppodst. Kdo, který, jaký
fin (2): DP ppodst. Ten, kdo (vztažné zájmeno)
fini (1): DP ppodst. co
fini (2): DP ppodst. To, co (vztažné zájmeno)
finne: DP ppodst. kde
fir: DP příd. kulatý
fire: DP podst. než. prsten
firesof: DP podst. než. rok
firi: DP podst. míč
firikh: DP podst. než. prstenec
firikhnharen: DP podst. než. koruna
fish: DP příd. chladný
fitte: DP příd. krátký
fitteya: DP podst. než. Nečekaná erekce
flas: DP podst. než. Mastné oko na polévce
flasikh: DP podst. než. aktualizace
flech: DP příd. Matný, tupý
fonak: DP podst. živ. lovec
fonakasar: DP podst. živ. Skupina lovců
fonas chek: DP fráze pro rozloučení, doslova „dobrý lov“
fonat: DP slov.lovit
fonolat: DP sl. přech. stopovat, hledat
fotha: DP podst. než. hrdlo
foz: DP příd. starý
fozaki: DP podst. živ. stařešinové
frakhat (1): DP sl. přech. dotknout se
frakhat (2): DP sl. přech. s allativem, sáhnout po něčem
frakholat: DP sl. přech. cítit
fredri: DP podst. zvuk koňských kopit na hlíně
fredrik: DP podst. živ. kecal
fredrilat: DP sl. nepř. ujíždět
G
gachat: DP slov.vyřešit
gache: DP podst. než. Místo, prostředí
gadim: DP podst. než. plíce
gaezo: DP podst. bratr
gale: DP podst. vejce
gamiz: DP podst. než. rýže
ganat: DP slov.prohnout, naklonit se
gango: DP podst. než. břicho
gango awazat: DP slov.cítit se napjatě, rozrušeně
gaoli: DP podst. střeva
garfoth: DP podst. kořen
garvolat (1): DP sl. nepř. Dostávat hlad
garvolat (2): DP sl. přech. s ablativem. Hladovět po něčem
gavat: DP podst. než. maso
gendat: DP sl. nepř. Být roztrhnut
gende (1): DP podst. roztržení
gende (2): DP příd. roztrhaný
gendolat: DP sl. nepř. Roztrhnout se
gerat: DP sl. přech. s ablativem, postrádat
gerikh: DP podst. než. nedostatek
geve: DP podst. živ. krtek
gezri: DP podst. živ. shad
gezrikh: DP podst. než. Předstíraný úder mečem
gidat: DP slov.tlačit
gimi: DP podst. myš
giz: DP podst. včela
gizikh: DP podst. než. med
gizikhven: DP příd. sladký
glas: DP podst. cibule
glen: DP podst. veš
gomma: DP podst. ústa
gorat: DP slov.najet do někoho, čárdžnout
goshat: DP slov.být si jistý
govak: DP podst. živ. Zmrd (urážka)
govat: DP sl. přech. pářit se
graddakh (1):] DP podst. než. Mrhat, odmítat
graddakh (2): DP podst. zeď
gwe: DP citosl. Jedem, jdeme, go atd.
H
h’: DP předl. elidovaná verze ha
ha (1): DP předl. s ablativem, z
ha (2):] DP předl. s allativem, pro
hadaen: DP podst. než. jídlo
hador: DP podst. závan větru
haesh: M podst. než.zplozenec
haf: DP příd. Jemný tichý
haj: M příd. silný
haje: DP příd. Pravý, vpravo (směr)
hajekh: DP podst. než. Pravá strana
haji (1): DP předl. s ablativem, kvůli
haji (2): DP předl. Předložka pro cizí slova, která se neskloňují
hajinaan: DP spojka. protože (následuje předpona me-)
hajolat: DP slov.sílit, růst do síly
hake: DP podst. živ. jméno
hakelat: DP slov.pojmenovat
hakeso: DP příd. slavný
halah: DP podst. živ. květina
halahi: DP podst. než. Kvetoucí strom
hale: DP citosl. hej!
hammi: DP podst. jak (velké chlupaté zvíře s rohy)
hanna: DP podst. než. růže
haqat: DP slov.být unavený
haqe: DP příd. unavený
haqeqqe: DP příd. vyčerpaný
haqolat: DP slov.začínat být unavený
has:] DP příd. ostrý
hash (1): DP spojka. Pokud..tedy, jestliže.. pak
hash (2): DP spojka. Zda-li, je pravda že (tázací slovo)
hash yer ray nesi: DP fráze, věděl jsi to?
hatif (1): DP podst. obličej
hatif (2): DP předl. s genitivem, před kým/čím
hatif (3): DP předl. s allativem, před koho/co
hatif (4): DP předl. s ablativem, zpřed koho/čeho
havazh: DP podst.moře
havolat: DP slov.slabě se hýbat
havzi: DP podst. kočka
havziven: DP příd. líný
haz (1): DP det. Tohle, to (ukazovací zájmeno)
haz (2): ppodst. Tenhle, ten (ukazovací zájmeno, pro životná)
hazi: DP ppodst. Tohle, to (ukazovací zájmeno, pro neživotná)
hazze: DP přísl. tam
heffof: DP podst. než. džbán
hem: DP podst. než. srst
heme: DP příd. chlupatý
hemelat: DP slov.mít srst
hemikh: DP podst. než. kožešina
heshahat: DP sl. nepř. Jet na koni
hesk: DP příd. jižní
heske: DP podst. než. jih
heth:] DP podst. než. Okraj, rty
hethkat: DP slov.být připravený
hethke DP příd. připravený
hezhah: DP přísl. daleko
hezhahat: DP slov.navigovat
hilelat: DP sl. přech.hrabat, mít sex, ohnout někoho
himat: DP sl. nepř. Chopit se, zaklínit se
himo: DP podst. pěst, zaklíněná věc
hiri!: DP citosl. pozor! (povel pro zvířata)
hlaka: DP podst. než. rukavice
hlizif: DP podst. živ. medvěd
hlizifikh: DP podst. než. Divoký, silný úder mečem
hlofa: DP podst. než. Zápěstí, kotník
holat: DP slov.foukat
hosh: DP citosl. hyjé!
hoshor: DP příd. zlatý
hoska: DP podst. tlama
hoyalat: DP slov.zpívat
hoyali: DP podst. než. Píse%n
hrakkar: M podst. živ. Blíý lev
hrakkarikh: DP podst. než. Rychlý, silný a přesný úder mečem
hranna: M podst. než. Druh trávy, i travina obecně
hrazef: DP podst. než. kůň
hrazefeser: DP podst. živ. Stádo divokých koní, dopravní zácpa
I
iddelat: DP sl. přech. vítat, pozvat na drink
idiro: DP podst. živ. sova
idirolat: DP slov.náhle se otočit o 180 stupňů
ido: DP příd. Dřevěný, falešný
idrik: DP podst. živ. Vůdce skupiny lovců nebo vojska
idrilat: DP sl. přech. vést
ifak: DP podst. živ. cizinec
ifat (1): DP sl. nepř. chodit
ifat (2): DP sl. přech. s genitivem, jít vedle někoho
ifeqevron: DP podst. druh lesního pavouka
iffat: DP sl. přech. nechat někoho jít
iffi: DP podst. vítězství
igge: DP podst. kbelík
ijelat: DP slov.polykat, mít sex s ní nahoře
ikh: DP podst. než. popel
ildat: DP slov.udeřit
ildo: DP podst. než. Úder mečem
ilek: DP podst. kůže
imesh: DP příd. mladý
imo: DP podst. než. opasek
inavva: DP podst. sestra
indelat: DP slov.pít
inte: DP podst. než. brouk
irge (1):] DP podst. záda
irge (2): DP předl. s genitivem, po
irge (3): DP předl. s allativem, za
irge (4): DP předl. s ablativem, zpoza
irra: DP podst. pstruh
irvosa: DP podst. než. Vzdálenost, asi čtvrt míle
irvosat: DP slov.cválat
ish:] DP pom. slov.moci
ishish: DP přísl. možná
iste: DP příd. Vyzkoušený, prokázaný
ita: DP příd. hřejivý
ithkoil: DP příd. křehký
ittelat: DP sl. přech. vyzkoušet, otestovat
ivezh: DP příd. divoký
ivezho: DP podst. bestie
ivezholat: DP sl. nepř. Rozzuřit se
ivisat: DP sl. nepř. Tavit se
ivvisat: DP slov.roztavit něco
iz: DP podst. jed
izat: DP sl. nepř. Být jedovatý, otrávený
izven: DP příd. zakázaný
izzat: DP sl. přech. otrávit
J
jadat: DP slov.přijít
jadilat: DP sl. přech. přicházet
jadolat: DP slov.to dorazit
jadro: DP podst. než. sup
jahak: DP podst. živ. Cop, lví hříva, účes
jahakmen: DP příd. Nemající, cop
jalan: DP podst. živ. měsíc
jalan qoyi: DP podst. úplněk nejblíž podzimní rovnodenosti
jalanqoyi: DP podst. než. Zatmění měsíce
janha: DP podst. deka
janise: DP podst. živ. neteř
jano: DP podst. než. pes
jaqqa: DP podst. kat, někdo zodpovědný za něčí smrt
jaqqa rhan: M podst. muži milosrdenství
jasat: DP slov.smát se
javrath:
DP podst. otěže
javrathat: DP sl. přech. držet na uzdě (široké užití)
jazat: DP slov.blokovat
jazo: DP podst. než. překážka
jedda: DP podst. než. poník
jela: DP podst. než. citrón
jelaven: DP příd. hořký
jelli: DP podst. než. sýr
jerakasar: DP podst. živ. Cech obchodníků, obchodní společnost
jerat: DP slov.obchodovat
jerriya: DP podst. než. diskuze
jervat: DP slov.uvěznit
jesat: DP slov.táhnout
jeser: DP podst. tržiště
jesh: DP podst. než. led
jesho: DP příd. zmrzlý
jesholat: DP slov.mrznout
jeshoy: DP příd. mrznoucí
jeshven: DP příd. zledovatělý
jezat: DP slov.zablokovat úder
jif: DP pom. slov.měl by
jil: DP příd. Pravý, právoplatný
jilat: DP slov.být správný
jim: DP příd.  západní
jimma: DP podst. než. západ
jin (1): DP det. tadyten
jin (2): DP podst. živ. koza
jin (3): DP ppodst. tadyto
jini: DP ppodst. tohle
jinne: DP přísl.tady
jith: DP podst. živ. liška
jiz: DP podst. živ. kuře
jolinat: DP slov.vařit
jolinikh: DP podst. než. Vařené jídlo
jolino: DP podst. než. hrnec
joma: DP podst. než. losos
jon: DP příd. Zavřený, zapečetěný
jorok: DP ni/podst. živ. Zrno, obilí
K
k’: DP předl. elidovaná verze ki
kadat: DP slov.zajmout, zavřít do ohrady
kade: DP podst. než. síť
kadikh: DP podst. než. Zajaté, neochočené zvíře
kafat: DP slov.rozdrtit
kafe: DP podst. obtěžovat
kaffat: DP slov.drtit
kane: DP podst. živ. skřivan
karlina: DP podst. než. míle
karlina Valeri: DP podst. než.  Valyrijská mile, kilometer
karlinat (1): DP slov.jet tryskem
karlinat (2): DP sl. přech. s genitivem, jet tryskem vedle někoho
karlinqoyi: DP podst. než. dost rychlý trysk na to, aby to zabilo koně, pokud to bude trvat déle
kartat: DP sl. přech. táhnout oběma rukama
kartolat: DP sl. přech. táhnout jinak než rukama
kash: DP spojka., přísl. zatímco, když, během, tehdy
kashat: DP slov.setrvávat
kathjilari: DP přísl. právoplatně
kathqoyi: DP podst. než. Zatížená síť
kazga: DP příd. černý
kelen: DP příd. Vzorovaný, uspořádaný
kem: DP příd. Ženatý/vdaná
kemak: DP podst. živ. choť
kemat: DP sl. přech. sezdat, provdat
kemik: DP podst. živ. spojenec
kemis: DP podst. sušený fík
kemisolat: DP sl. přech. uzavřít spojenectví (s předložou ma.)
kemolat: DP slov.vzít si, oženit se (s předložkou ma)
ken: DP číslovka sto
kenak: DP číslovka stý
kendra: DP podst. než. opál
kerikh: DP podst. než. klacík
kesselat: DP slov.nést
kha: DP podst. živ. Osobní strážce
khado: DP podst. živ. tělo
khadokh: DP podst. než. mrtvola
khal: M podst. živ. Vůdce dothracké hordy, král
khalakka: M podst. živ. Khalův syn, princ
khalakki: DP podst. živ. Khalova dcera, princezna
khalasar: M podst. živ. horda
khaleesi: M podst. živ. Khalova žena, královna
khaleessiya: DP podst. než.služka
khaor: DP podst. než. Pás, boky
khas: M podst. živ. Zkratka pro khasar
khasar: M podst. živ. Malá skupina strážců,pokrevních jezdců, generálů
khefat: DP slov.kýchnout
kher: DP podst. než. Maso, kůže zvířete
kherikh: DP podst. než. Kůže (materiál)
khewo: DP podst. než. červ
khezhat: DP slov.být smutný
khiro: DP podst. než. vlajka
khizra: DP podst. než. močál
khogar: DP podst. než.oblečení, šar
khogari: DP podst. než. Bedna, truhla, sud
khogorat: DP slov.oblékat
ki (1): DP předl. s genitivem, kvůli, pro, kým (zdůraznění genitivního vztahu)
ki (2): DP předl. Tedy, že (uvádí nepřímou řeč)
kifindirgi: DP přísl. proč
kifinosi: DP přísl. jak
kijinosi: DP přísl. takhle, tím způsobem
kim (1): DP podst. živ. Předek (osoba)
kim (2): DP příd. původní
kimikh: DP podst. než. datle
kimisir: DP podst. živ. původ
kirekhdirgi: DP přísl. relativní spojka, proč
kirekosi: DP přísl. relativní spojka, jak
kis: DP pom. slov.pokusit se
kisha: DP podst. my
ko: M podst. živ. Osobní strážce
koala: DP ni-A. lék
koalak: DP podst. živ. léčitel
koalakeesi: DP podst. živ. léčitelka
koalakhtihan: DP podst. než. Léčitel očí
koalat: DP sl. nepř. Být nápomocný
koge: DP podst. než. Nedostatek, nedokonalost, chyba
kogmen: DP příd. bezchybný
kohol: DP podst. než. luk
kolat: DP slov.uzdravit, léčit
kolver: DP podst. živ. orel
kolverikh: DP podst. než. Přímý úder mečem
kovarat: DP slov.stát
krazaaj: DP podst. než. hora
krista: DP podst. živ. Ženská příbuzná
kristasof: DP podst. než.babička
L
lain: DP příd. Krásný (pro neživotná)
lainat: DP sl. nepř. Být krásný (pro neživotná)
lajak: DP podst. živ. Válečník, bojovník
lajasar: DP podst. živ. armáda
lajat: DP slov.bojovat
lajilat: DP slov.cvičit, soutěžit, hrát (s předložkou ki)
lakkhat: DP slov.žvýkat
lame: DP podst. kobyla
lamekh: DP podst. než. Kobylí mléko
lamekh ohazho: DP podst. než. Kvašené kobylí mléko
lanat (1): DP slov.běžet
lanat (2): DP slov.s genitivem, běžet vedle někoho
lanlekhi: DP podst. než. žranice
lanqoyi: DP podst. než. Vražedná zuřivost, killing spree
laqat: DP slov.plakat
laqikh: DP podst. slzy
lavakh: DP příd. hlasitý
lavakhat: DP slov.být hlasitý
layafat: DP sl. nepř. být šťastný
laz (1): DP pom. slov. mohl
laz (2): DP pom. slov.může
lei (1): DP podst. živ. Duch, dospělý, jehož tělo nebylo spáleno
lei (2): DP příd. ztracená
lekh (1): DP podst. živ. řeč
lekh (2): DP podst. než. jazyk
lekhaan: DP podst. dostatek
lekhi: DP podst. než. chuť
lekhilat: DP slov.ochutnat
lekhmove: DP podst. než. Umělá řeč, conlang
lenta: DP podst. krk, tonek
leqse: DP podst. neživ. krysa
leshitat: DP slov.dýchat
leshitof: DP podst. než. Časové období, asi 2 minuty
lir: DP podst. než. tetování
lirak: DP podst. živ. Člověk, který dělá tetování
lirat: DP sl. přech. tetovat
lirikh: DP podst. než. Obrázek nebo symbol na tetování
lirisir: DP podst. než. tetování (nepravidelné množné číslo)
lirisirazo: DP podst. než. Psaní čepelí
liwalat: DP slov.uvázat
lojat (1): DP sl. přech. zasáhnout
lojat (2): DP sl. přech. s allativem, uhodit na někoho
lommat: DP slov.koupat se
loqam: DP podst. šíp
lorat: DP slov.mrknout
lorrat: DP slov.mrknout, bliknout
loshak: DP podst. živ. stráž
loshat: DP slov.nést (na voze, v pytli), obsahovat
lost: DP příd. zklamaný
lostat: DP slov.zklamat, přehlédnout
loy (1): DP podst. než. louže
loy (2): DP det. s genitivem, nějaké, trochu, kousek
M
m’ (1): DP předl. elidovaná verze ma
m’ (2): DP elidovaná verze předpony me- a, uvádí část souvětí po podřadící spojce
m’ach: DP citosl. ahoj (zkácená verze m’athchomaroon)
m’ath: DP citosl. čau
m’athchomaroon: DP fráze,s respektem, (pozdrav)
ma (1): DP spojka. a
ma (2): DP předl. s ablativem, s
madat: DP slov.šít
mae: DP ppodst. Jeho, její, ji
maegi: M podst. než. Moudrá, čarodějnice
mafo: DP podst. živ. kůzle
mahrazh: DP podst. živ. muž
mahrazhkem: DP podst. než. manžel
mai: DP podst. živ. matka
majin: DP spojka. A tedy, tak, potom
manimven: DP příd. napjatý
manin: DP podst. mladý hřebec
marilat: DP slov.zkonstruovat
marriya: DP ni-A. nástroj
mas: DP podst. cenný
mattek: DP podst. živ. Kulhavec (urážka)
mattelat: DP slov.kulhat
mawizzi: DP podst. než. králík
me: DP ppodst. On, ona,ono
me orzo!: DP fráze, je to past!
mehas: DP podst.zájmená verze ha
mek: DP číslovka pět
mekak: DP podst. živ. pátý(pořadová číslovka, pojí se s genitivem)
mekis: DP podst. Zájmenná verze předložky ki
mekken: DP číslovka Pět set
mekthi: DP číslovka patnáct
mel: DP příd. Špatný, zlý
melat: DP sl. nepř. Být zlý
melikh: DP podst. než. příhoda
melikheya: DP podst. než. Příjemcova polovina dohody (výplata, odměna)
mem: DP podst. zvuk
memas: DP ppodst. Zájmenná verze předložky ma
memras: DP ppodst. Zájmenná verze předložky mra
memziri: DP podst. než. Ptačí volání, pípnutí
menat (1): DP sl. nepř. Být prázdný
menat (2): DP sl. přech. s ablativem, být prázdný čeho (neobsahovat něco)
mesat: DP sl. nepř. Být oteklý
meshes: DP ppodst. Zájmenná verze předložky she
mesilat: DP sl. nepř. Být těhotná
mesina: DP podst. než. polévka
meso: DP podst. sval
mesolat: DP slov.otékat
messhih: DP podst. plavý kůň
messhihven: DP příd. Mající bledou kůži
metorgas: DP ppodst. zájmenná verze předložky torga
mevis: DP ppodst. zájmenná verze předložky vi
mezahe: DP příd. sexy
mezahhe: DP příd. Přitažlivý, hot
mezhah: DP podst. coura
mhar: M příd. bolavý
mhari: DP podst. než. Bolest hlavy
mihe: DP ni-B. trn
mirges: DP ppodst. Zájmenná verze předložky irge
mithrat: DP slov.odpočívat
mithri: DP podst. odpočinek
molethas: DP předl. zájmenná verze předložky oleth
mori: podst. oni
moska: DP podst. pytel
moskat: DP slov.naložit
movek: DP podst. živ. Černokněžník, kouzelník
movekkhat: DP sl. přech. být zamýšlen, určen pro
movelat: DP slov.udělat rukama, vytvořit
mr’: DP předl. Elidovaná verze mra
mra (1): DP předl. S nominativem, uvnitř
mra (2): DP předl. s allativem, dovnitř do
mra (3): DP předl. s ablativem, ven z
mredi: DP podst. česnek
N
najah: DP příd. vítězný
najahak: DP podst. živ. vítěz
najahat: DP sl. nepř. Být vítěz
najaheya: DP podst. než. Vítězství v bitvě
nakhat: DP slov.zastavit
nakho: DP podst. než. konec
nakhok: DP příd. the poslední
nakholat: DP sl. nepř. ukončit
naqis: DP příd. malý
naqisat: DP sl. nepř. Být malý
navat: DP slov.močit
navik: DP podst. živ. začátečník
navilat: DP slov.uchcat si
navvirzethay: DP příd. zahanbený
nayat: DP podst. než. dívka
neak: DP příd. dlouhý
negwin: DP příd. kamenný
nem: DP pom. slov.pasivní příčestí
nemo: DP pom. slov.zvratné příčestí
nerro: DP podst. než. hříbě
nesat: DP slov.vědět
nesikh: DP podst. než. informace
nesolat: DP slov.učit se
nevak:] DP podst. živ. host
nevakh: DP podst. než. Místo na sezení
nevalat: DP slov.sedět
nevasolat: DP slov.usednout
nhare: DP podst. živ. Lidská hlava
nhizo: DP podst. živ. havran
nhomi: DP podst. živ. fena
nindi: DP podst. než. párek
ninthqoyi: DP podst. než. jelito
niqe: DP příd. strnulý
niqikkheya: DP podst. než. orgasmus
nirat (1): DP sl. nepř. Být plný
nirat (2): DP sl. přech. s ablativem, být plný čeho
nirrat: DP sl. přech. naplnit
nith: DP příd. Bolestivý
nithat (1): DP sl. nepř. Pociťovat bolest
nithat (2): DP sl. přech. s ablativem, pociťovat bolest z čeho
nithilat: DP sl. nepř. Cítit se povzbuzen
nithmen: DP příd. bezbolestný
nivat: [✑✐✈❛t] DP slov.mračit se
niyanqoy: DP přísl. společně
nizhat: DP sl. nepř. Být tuhý
noah: DP podst. živ. býk
nofilat: DP slov.utřít
nokittat: DP slov.ušlapat
noreth: DP podst. než. vlasy
notat: DP slov.otočit
nozho: DP podst. kaštanový kůň
nozhoven: DP příd. Hnědý, s hnědou kůží
nris: DP příd. rovný
nroj: DP příd. Hustý,  složitý
nrojat: DP sl. nepř. Být hustý, složitý
O
oakah: DP podst. než. Schopnosti,síly
ocha: DP podst. dun hnědáK
ochaven: DP příd. Mající světlou kůži
odaya: DP podst. hruď
oeta: DP podst. než. Sladký  brambor
ogat: DP sl. přech. brutálně zabít
oggo: DP podst. živ. Hlava zvířete
ohara: DP podst. než. dcera
oharat: DP slov.padat
ohazh: DP příd. těžký
ohazhat: DP sl. nepř. ztěžknout
ohazho: DP příd. kvašený
ohazholat: DP slov.kvasit
ohharat: DP sl. přech. shodit, servat
oholat: DP sl. nepř. Být tichý
oiro: DP příd. tlustý
ojil: DP příd. Šatný, nesprávný
ojilat: DP slov.být špatný, nesprávný
okeo: DP podst. živ. Přítel, důvěrník
okhat: DP slov.zvonit
okkat: DP sl. přech. zvolit, vybrat
okre: DP podst. stan
okrenegwin: DP podst. než. Kamenný dům
oldat: DP v.třít
oleth: DP předl. s genitivem, přes, nad
olta: DP podst. než. kopec
oma: DP předl. s ablativem, bez
ondelat: DP sl. přech. nosit
onqotha: DP podst. než. Vzdálenost, asi 1/8 míle
onqothat: DP slov.chodit, kráčet
oqet: DP podst. než. ovce
oqo: DP podst. než. rytmus
oqolat: DP slov.bubnovat, znít rytmicky
oqooqo: DP podst. než. Tlukot srdce
ori: DP číslovka osm
orik: DP podst. živ. osmý (pořadová číslovka, s genitivem)
oriken: DP číslovka Osm set
oritthi: DP číslovka osmnáct
orvik: DP podst. bič
orzi: DP podst. než. bota
orzo: DP podst. než. past
os: DP podst. než. Stezka, cesta
osfir: DP podst. než. Cesta dokola, kruhový objezd
oshat: DP slov.cucat
oskikh: DP přísl. včera
osoleth: DP podst. než. most
ostat: DP sl. přech. kousat
osto: DP podst. kousnutí
ovah:  DP příd. široký
ovethat: DP slov.letět
ovrakh: DP podst. než. Příležitost, zranitelnost
ovray: DP příd. Volný, přenosný
ovvethat: DP sl. přech. házet, střilet lukem
ovvethikh: DP podst. než. Cíl, místo určení
ozzir: DP podst. rubín
ozzirven: DP příd. Ohnivý, blištivý
Q
qaf: DP podst. než. otázka
qafat: DP sl. přech. ptát se
qahlan: DP podst. palomino
qahlanven: DP příd. Mající světle hnědou kůži
qamay: DP příd. vyjící
qana: DP podst. čáp
qayelat: DP v.plout
qazat: DP číslovka devět
qazatak: DP podst. živ. devátý (pořadová číslovka, s genitivem)
qazathi: DP číslovka devatenáct
qazatken: DP číslovka Devět set
qazer: DP podst. než. jablko
qemmemmo: DP příd. Záhadný, zvláštní
qemmo: DP podst. živ. Zákryt, pokrytí
qemmolat: DP slov.pokrýt
qemmosor: DP podst. živ. Oděv, oblečení
qemmotihan: DP podst. než. Oční víčko
qeshah: DP podst. než. písek
qeso: DP ni-A. košík
qevir: DP podst. les
qiaseh: DP podst. živ. Srna, jelen
qifo: DP podst. než. Vepř, prase, vepřové
qile: DP podst. ostrov
qisi (1): DP předl. S nominativem. O, ohledně
qisi (2): DP přísl. poblí, blízko
qiya: M příd. krvácející
qiyalat: DP sl. nepř. krvácet
qora: DP podst. živ. Ruka, paže
qoralat: DP sl. přech. chopit se, držet
qorasokh: DP podst. než. Válečná kořist, lup
qorasolat: DP sl. přech. znásilnit
qorraya: DP ni forearm, stopa (vzdálenost)
qosar: DP podst. pavouk
qosarven: DP příd. Klamný, podvodný
qosarvenikh: DP podst. než. Lež, past, klam, podvod
qoth: DP příd. opakovaný
qothat: sl. nepř. Být oddaný, být opakovaný
qov:  DP příd. Roztřesený, třaslavý
qovat: DP sl. nepř. Třást se
qovvolat: DP slov.shodit, zbavit se
qoy: DP podst. než. krev
qoy qoyi: DP fráze, krev mé krve
qwehat: DP slov.zvracet
R
rachel:
DP podst. živ. tigr
raggat: DP sl. nepř. Dusit se něčím
rai: DP citosl. Povzbuzující výkřik
rakh: M podst. chlapec, jehně
rakhi: DP podst. chlapec (urážka)
ramasar: DP podst. živ. Pláň(e)
ray (1): DP přísl. už, již
ray (2): DP pom. slov.(částice minulého dokonavého času)
rayan: DP podst. než. Vrchol hory, náhorní plošina
rea: DP podst. živ. Vnitřnost, orgán
reaven: DP příd. fialový
redda: DP příd. tenký
reddi: DP příd. vyzáblý
rek (1): DP det. támhleto
rek (2): DP ppodst. támhleten
reki: DP ppodst. támhleto
rekke: DP podst. než. támhle
remek: DP příd.spící
remekat: DP slov.spát
renrenoh: DP příd. dutý
reri!: DP citosl. zůstaň! (povel pro zvířata)
rhae: M podst. noha
rhae mhar: M podst. bolavá noha
rhaek: DP podst. živ. atlet
rhaesh: M podst. živ. Země, stát
rhaesheser: DP podst. živ. svět
rhaesof: DP podst. než. Yard, krok
rhaesof Valiri: DP podst. než. Valyrijský yard, metr
rhaggat: M podst. než. vůz
rhaggat eveth: DP podst. loď
rhanat: DP slov.být milosrdný
rhelat: DP sl. přech. pomoci
rhellaya: DP podst. než. pomoc
rhiko: DP podst. než. pomoc
rhoa: DP podst. zvíře
rhojosor: DP podst. živ. rodina
rich: DP podst. než. bublina
rigwa: DP podst. rozinka
rikh: DP příd. shnilý
rikholat: DP sl. nepř. hnít
rissat (1): DP sl. přech. sekat na plátky
rissat (2): DP sl. přech. s ablativem, říznout do něčeho
riv: DP podst. nos, špička
rivvat: DP sl. přech. čichat, cítit
rivve: DP podst. než. čuchání
rizh: DP podst. živ. syn
rof: DP příd. scvrklý
rokhat: DP slov.bát se
S
sh: DP pom. slov.elidovaná verze ish
saccheya: DP podst. než. Kategorie, část
sachat: DP slov.roztít, rozdělit
sachi: DP podst. než. polovina
sajak: DP podst. živ.jezdec
sajat: DP sl. přech. nasednout na koně
sajo: DP podst. živ. oř
samva: DP příd. zlomený
samven: DP příd. početný
samvenolat: DP sl. přech. překonat
samvolat: DP sl. nepř. Zlomit se
san (1): DP podst. než. Help, hromada
san (2): DP det. s genitivem, mnoho, hodně
sandi: DP příd. bezpečný
sanneyalat: DP slov.počítat
saqoyalat: DP sl. nepř. Být pokryt krví
sathoma: DP příd. šťavnatý
sathomakh: DP podst. než. pomeranč
save:  DP přísl. opět
savidosalat: DP slov.být cháněn
sek: DP citosl. ano
sekke:  DP přísl. velmi, opravdu, tak
sekosshi:  DP přísl. jistě, ovšem
sen: DP číslovka tři
senak: DP podst. živ. třetí (pořadová číslovka, s genitivem)
senken: DP číslovka Tři sta
senthi: DP číslovka třináct
seris: DP příd. Svobodný, volný
serja: DP podst. než. vesta
sewaf: DP podst. grep
sewafikh: DP podst. než. víno
shafka: DP ppodst. vy
sharat: DP sl. nepř. Býzt zdravý
she (1): DP předl. S nominativem. Na, v
she (2): DP předl. s ablativem, dolů z
she (3): DP předl. s allativem, nahoru na
shekh: DP podst. než. slunce
shekh drivo: DP podst. než. Zapadající slunce
shekhikh: DP podst. než. světlo
shekhqoyi: DP podst. než. Zatmění slunce
shierak: ] M podst. živ. hvězda
shierak qiya : M podst. kometa
shilak: DP podst. živ. Vševěd, rejpal
shilat: DP slov.znát (osobu)
shillat: DP slov.důvěřovat
shilolat: DP sl. přech. potkat, poznat
shim: DP příd. ochočit
shin: DP podst. zvuk, který dělá zhasínající oheň
shinat: DP slov.vyhořet
shiqeth: DP příd. šedý
shiqethi: DP podst. než. železo
shiro: DP podst. živ. škorpion
shokat: DP slov.přeskočit
sholat: DP slov.označit
shor: DP podst. živ. Šaty, oděv pro ženu
shor tawakof: DP podst. živ. Zbroj (doslova „železné šaty“)
shoven: DP příd. Označený, zamazaný
siera: DP podst. živ. synovec
sikhtelat: DP sl. přech. plivat
silak: DP podst. živ. Následovník, poddaný
silat: DP slov.blištět se, zářit
silokh: DP přísl. zítra
simon: DP podst. živ. Mužský příbuzný
simonof: DP podst. živ. dědeček
sindarine: DP přísl. vlevo
sindarinekh: DP podst. než. Levá strana
sisi: DP podst. živ. blesk
som (1): DP číslovka nula
som (2): DP příd. Nepřítomný, chybějící
sondra: DP ni-B. dračí sklo, obsidián
soqat: DP slov.spřádat, příst
soqwi: DP podst. než. švestka
soqwof: DP podst. než. Švestka (strom)
sorf: DP příd. hliněný
sorfo: DP podst. než. hlína
sorfosor:] DP podst. živ. země (svět)
sorohis: DP citosl. stuj (ke koni)
sovi: DP podst. hruška
sovikh: DP podst. než. Hrušková brandy
T
th:  DP pom. slov.elidovaná verze eth
taso: DP podst. bourec morušový
tasokh: DP podst. než. hedvábí
tat: DP sl. přech. dělat
tavat: DP slov.sekat
tawak: DP podst. než. Kov, skutečný, autentický
tehin: DP podst. ryzák
temme: DP podst. živ. hrom
thagwa: DP podst. než. jogurt
thagwash: DP podst. než. Dezert z jogurtu a sušeného ovoce
thash: DP příd. jemný
thelis: DP příd. Modrý
theya: DP podst. bradavka
theyaven: DP příd. růžový
thi: DP číslovka deset
thif: DP příd. úzký
thik: DP podst. živ. desátý (pořadová číslovka, s genitivem)
thikh:] DP ni. úkol
thir: DP příd. živý
thirat: DP slov.žít
thirat atthiraride: DP slov.snít (dosl. „Žít dřevěný život“)
thirolat: DP slov.přežít
thom: DP podst. než. šťáva
tif: DP podst. oříšek
tih: DP podst. živ. oko
tihat: DP sl. přech. dívat se, vidět
tihikh: DP podst. než. výhled
tihikhziri: DP podst. než. přehled
tihilat: DP slov.podívat se, pohlédnout na
tiholat: DP slov.rozumět, chápat
tikh: DP podst. než. čin
tikkheya: DP podst. než. Činitelova část dohody (práce, úkol, za který dostane zaplaceno)
tim: DP podst. než. bota
timvir: DP podst. kniha
tir: DP podst. než. prst
tirat: DP slov.ukázat na něco
tirikh: DP podst. než. nehet
tith: DP příd. východní
titha: DP podst. než. východ
toki: DP příd. hloupý
tokik: DP podst. živ. hlupák
tolorro: M podst. než. kost
tor: DP číslovka čtyři
torak: DP podst. živ. čtvrtý (pořadová číslovka, s genitivem)
torga (1): DP podst. než. žaludek
torga (2): DP předl. s genitivem, pod
torken: DP číslovka Čtyři sta
torthi: DP číslovka čtrnáct
tozara: DP podst. živ. jezero
V
vadakherat: DP slov.krmit
vado: DP podst. než. tuřín
vaes: M podst. než. město
vaesilat: DP slov.přecpat, ucpat
vafi: DP podst. než. Jehně (samice)
vafik: DP podst. živ. Jehněčí dívka
vafikh: DP podst. než. vlna
valsh: DP příd. severní
valshe: DP podst. než. sever
valshek: DP podst. živ. seveřan
valshtithak: DP podst. živ. severovýchoďan
vash: DP podst. zběsile se řítící stádo
vash hrazefmen: DP podst. zemětřesení
vasterat: DP sl. přech. mluvit s, konverzovat
vatterat: DP slov.pokračovat
vaz: DP podst. bouře
vazyol: DP podst. než. Za bouře zrozená
vefenarat: DP slov.vyšťourat
vekhat: DP sl. nepř. Být přítomen, existovat
vekhikh (1): DP podst. než. Objekt, věc
vekhikh (2): DP podst. živ. Podstatné jméno
vekhikh asavva: DP podst. životné podstatné jméno
vekhikh hranna: DP podst. neživotné podstatné jméno
velainerat: DP slov.sít
veltor: DP příd. žlutý
velzerat: DP slov.váhat, otálet
velzerikh:] DP podst. než. důvod
vem: DP podst. koleno, loket
vemish:  DP podst. než. pata
vemishikh: DP podst. než.podpatek
ven: DP spojka. Jako, coby
venat: DP sl. přech. být podobný
veneser:] DP podst. živ. Třída, kategorie
venikh: DP podst. než. zdání
ver: DP podst. vlk
verak: DP podst. živ. pocestný
verakasar: DP podst. živ. jeskyně
verat: DP slov.cestovat
verikh: DP podst. než. Obranný úder mečem
verven: DP příd. násilný
vezh: DP podst. živ. hřebec
vezhak: DP podst. živ. Pán koní
vezhven: DP příd. Veliký, mocný
vi: DP předl. s allativem, skrz, podél
vichiterat: DP sl. nepř. Třást se
vichomer: DP příd. respektovaný
vichomerak: DP podst. živ. Ten, kdo je respektovaný
vichomerat: DP sl. nepř. Být respektovaný
vidrogerat: DP slov.jet, jezdit na koni
vigererat: DP sl. přech. s ablativem, postrádat někoho
vijazerat: DP sl. přech. chránit
vijazerolat: DP sl. přech. zachránit
vik:] DP podst. než. brada
vikeesi: DP podst. slangově, otravná žena
vikovarerat: DP slov.zůstat
vil: DP pom. slov.zvládnout, dokázat
vilajero: DP podst. než. bitva
vilajerosh: DP podst. než. hra
villat: DP sl. nepř. Být moudrý
ville: DP příd. moudrý
vimatterat: DP slov.kulhat
vimithrerat: DP slov.tábořit
vindelat (1): DP sl. přech. bodnout
vindelat (2): DP sl. přech. s allativem, bodnout směrem k někomu
vineserat: DP sl. přech. pamatovat si
vinte: DP podst. než. Porce masa
viqaferat: DP slov.žebrat, prosit
virsalat: DP sl. nepř. hořet
virzeth: DP příd. červený
virzetha: DP podst. než. Červené víno
vish: DP podst. čelo
vishaferat: DP sl. přech. ochočit zvíře, poprvé zabít s novou zbraní
vishiya: DP podst. než. barva
vithalat: DP slov.proudit
vitiherat: DP slov.dívat se, zírat, zvažovat
vitihirak: DP podst. živ. Hlídat, strážit
vitihirat: DP slov.to hlídat, pozorovat
vitisherat: DP sl. nepř. trůst
vitteya: DP podst. než. Hostina, shromáždění s hostinou
vitteyqoyi: DP podst. než. Svátek, slavnostní den
vizhadi: DP podst. než. stříbro
vo: přísl. ne, varianta vos (užívá se, když další slovo začíná na souhlásku)
vod: DP podst. než. prach
voj: DP podst. živ. osoba
vojjor:  DP podst. než. bůh
vorsa: DP podst. živ. oheň
vorsakh: DP podst. než. plamen
vorsaska: DP podst. než. léto
vorsqoyi: DP podst. než. Pohřební hranice
vorto: DP podst. než. zub
vos: DP přísl. ne (negace)
vosecchi: DP přísl. důrazný zápor, nikoliv
vosi: DP podst. než. nic
vosm: DP spojka. Elidovaná verze vosma
vosma: DP spojka. ale
vov: DP podst. živ. zbraň
vrelat: DP slov.skočit, vrhnout se
vroz: DP příd. pomalý
Y
yalli: DP podst. živ. dítě
yamori: DP podst. živ. mládí
yanqokh: DP podst. než. sbírka
yanqolat (1): DP sl. přech. sbírat, shromažďovat
yanqolat (2): DP sl. přech. s ablativem, hromadit
yath: DP příd. vysoký
yathokh: DP podst. než. rampa
yatholat: DP slov.zvedat se
yeni: DP podst. než. selhání
yer: DP ppodst. ty
yeri: DP ppodst. vy (plurál), tvůj (singulár)
yetto: DP podst. než. žába
yofi: DP příd. Šílený, bláznivý
yol: DP příd. narozený
yolat: DP sl. nepř. Být narozen
yom: DP podst. než. Přechod, brod
yomat: DP sl. přech. překročit
yomme (1): DP předl. S nominativem, napříč
yomme (2): DP předl. s ablativem, navzdory
yor: DP číslovka milión
yorosor: DP číslovka Extrémně velké číslo, hausnumero
yot: DP podst. než. ovoce
yothnhare:] DP podst. než. mozek
Z
zafra: DP podst. než. otrok
zajjat: DP sl. přech. odmítnout
zalat: DP sl. přech. doufat v, chtít
zande: DP podst. pytlík
zanisshi: DP podst. než. stín
zasqa: DP příd. Bílý
zerqolat: DP slov.plavat
zhalia: DP podst. než. motýl
zhani:] DP podst. než. kopí
zhaqe: DP podst. morčák, ryba
zhav: DP podst. ještěr
zhavorsa: DP podst. než. drak
zhavvorsa: DP podst. než. dragon (alternativní výslovnost)
zheana:] DP příd. Krásný (pro životná)
zheanalat: sl. nepř. Být krásný (pro životná)
zhey: DP part. Oslovení, náš 5. pád („ó“)
zhif: DP podst. než. sůl
zhifikh: DP podst. než. Sušené, solené maso
zhifven: DP příd. slaný
zhikhat: DP slov.být nemocný
zhilat: DP sl. přech. milovat někoho
zhille:] DP det. jakýkoliv
zhilli: DP příd. Obecný
zhillie:] DP podst. než. Rada (poradění někomu)
zhinda: DP číslovka šest
zhindak: DP podst. živ. šestý (pořadová číslovka, s genitivem)
zhindaken: DP číslovka Šest set
zhinthi: DP číslovka šestnáct
zhokakkwa: DP příd. Obrovský, enormní
zhokwa: DP příd. velký
zhokwalat: DP sl. nepř. Být velký
zhor (1): DP podst. živ. srdce
zhor (2): DP podst. jáma s ovocem, ořechy nebo masem
zhorre: DP příd. vlastní
zhorrof: DP podst. než. fík
zhowak: DP příd. nebezpečný
zichome: DP příd. nezdvořilý
zifichelat: DP slov.krást
ziganelat: DP slov.zatěžovat
ziganesolat: DP sl. přech. vzepřít se, neuposlechnout
zigere: DP příd. Požadovaný, nutný
zigerelat: DP sl. přech. s ablativem, vyžadovat, potřebovat
zimemelat: DP sl. přech. rozptýlit, odlákat
zin: DP pom. slov.stále
zinay: DP příd. Zbývající, zbylý
ziqwehelat: DP slov.dávit se, zvracet
zir: DP podst. pták
zireyeselat: DP sl. přech. urážet, otravovat
zirisselat: DP sl. přech. odříznout, odstranit
ziroqoselat: DP slov.bolet
zirqoyi: DP podst. než. dravec
zisat: DP slov.být zraněný
ziso: DP podst. než. Zranění, rána
zisosh: DP podst. než. škrábat
ziyenelat: DP slov.zklamat někoho
zoh: DP příd. nízký
zohhe: DP přísl. dole
zolat: DP sl. nepř.být výjimečně malý
zolle: DP přísl. trošku, málo, ne moc
zoqwa: DP podst. polibek
zoqwat: DP slov.líbat

zorat: DP slov.řvát

Žádné komentáře:

Okomentovat